Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Oprava kanalizace v šatnách a sociálním zařízení v objektu tělocvičny ZŠ Opavická

Město Albrechtice zahajuje významnou opravu kanalizačních rozvodů v sociálních zařízeních tělocvičny místní základní školy. Dlouhodobé problémy s odtokem splaškových vod a časté ucpávání kanalizace si vyžádaly rozsáhlý zásah.

K identifikaci problémů byla provedena kamerová prohlídka potrubí, která odhalila závažné poruchy. Některé úseky potrubí byly popraskané, což vedlo k úniku splaškových vod do podkladních vrstev a následnému propadání zdiva. Další příčinou ucpávání bylo téměř bezespádové osazení hlavního kanalizačního řadu.

Na základě těchto zjištění byl připraven návrh řešení a vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Oprava zahrnuje otevření podlah a výkopy nových tras pro kanalizační potrubí, které budou vyvedeny mimo objekt a napojeny na nový hlavní venkovní kanalizační řad se zajištěním dostatečného spádu.

Ve výběrovém řízení zvítězila firma JR STaKR z Bruntálu, která nabídla nejvýhodnější cenu za dílo, a to 2 581 124,91 Kč bez DPH. Práce jsou naplánovány na období dvou měsíců hlavních prázdnin, kdy tělocvična nebude využívána pro aktivity spojené se sociálními zařízeními a šatnami.

Oprava kanalizace přinese konečně úlevu od dlouhodobých problémů a zajistí spolehlivý a efektivní odtok splaškových vod.

FotoFotoFoto

Aktualizováno 13. 5. 2024


Rada města schválila zhotovení stavebních prací – oprava kanalizace v šatnách a sociálním zařízení v objektu tělocvičny Základní školy Město Albrechtice vítězným dodavatelem JR STaKR s.r.o. za cenu 2 581 124,91 Kč bez DPH. Rada města uzavřela s firmou smlouvu o dílo.

Aktualizováno 3. 4. 2024


V loňském roce jsme byli upozorněni na potíže s kanalizací v tělocvičně základní školy - dochází k vlhnutí zdiva. Následně proběhla posouzení kanalizace v tělocvičně, a bohužel se zjistilo, že je poškozena. Díky unikajícímu septiku dochází k vlhnutí zdiva. V současné době soutěžíme zhotovitele stavebních prací na novou kanalizaci v tělocvičně. Tato investice se bude realizovat v průběhu letních měsíců. Chtěli bychom neomezovat provoz v tělocvičně jak pro děti základní školy, tak i pro spolky využívající toto zázemí.

Aktualizováno 15. 2. 2024


7. února 2024 byla zveřejněna nová veřejná zakázka - Provedení opravy kanalizace v šatnách a sociálním zařízení v objektu tělocvičny při ZŠ Opavická Město Albrechtice. 

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se provedení opravy kanalizace v objektu tělocvičny při ZŠ Opavická Město Albrechtice.
K provedení prací není zpracovaná projektová dokumentace. Rozsah prací je určen pouze tímto zadáním a případným upřesněním při místním šetření na místě samém. Stávající kanalizační potrubí vykazuje vady ve spojích, které způsobující protékání splaškových vod do podkladních vrstev podlah a základů. Následně tato situace způsobuje sedání zdiva některých příček a. Stávající kanalizace má velmi mírné spády, které rychlý odtok splašků a kanalizace se ucpává. Vnitřní rozvody budou přes venkovní revizní šachty propojeny na stávající kanalizaci.
Aby bylo možno opravu kanalizačního potrubí řádně zrevidovat a opravit, je nutné kanalizační trasy obnažit, potrubí vyměnit, utěsnit řádně spoje a u vnitřních spádů kanalizačního potrubí zajistit spád minimálně 3%. Současně je nutné zrevidovat stav základů u některých příček. Vzhledem k nutnosti zemních prací ve vnitřních prostorách, budou opraveny hydroizolace, dlažby a obklady v příslušném rozsahu.

Zahájení realizace se předpokládá červen 2024. Celá oprava musí proběhnout v termínu školních prázdnin tj do 1. září, kdy musí být kanalizace funkční a sociální zařízení provozu schopné.

Více informací naleznete zde.

Aktualizováno 12. 2. 2024

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru