Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Parkoviště naproti autobusového nádraží

Proč město místo opravy provede novou stavbu?
Stav plochy: při pohledu na plochu mezi restaurací Rezidence a obchodu Solawa vidíme parkoviště. Bohužel při pohledu do katastrální mapy byste ještě nedávno viděli ovocný sad.  A proto z důvodu změny účelu pozemku z ovocného sadu na parkoviště je nutné vybudovat zcela nové zařízení. Původní parkoviště, které je ve skutečnosti ovocným sadem, tak nemůže být pouze opraveno, ale musí dojít k vybudování zcela nové stavby – parkoviště.

Co s vysokým napětím, které vede středem parkoviště?

Bezpečnost a technologie: plocha se nachází pod rozvodem vysokého napětí, což představovalo výzvu. Po dlouhém zvažování a plánování byl nalezen způsob, jak plochu rekonstruovat bez potřeby drahé překládky těchto vedení. Pod rozvodem vysokého napětí tak vznikne zelený pás, který v této části omezí parkování, na druhé straně ale zpříjemní pohled na samotné parkoviště.

Co se změní?

Technologie: použita bude moderní vsakovací dlažba, na kterou je poskytována dotace od Ministerstva životního prostředí. To nejenže pomůže s financováním projektu, ale také přispěje k lepšímu odvodnění a ekologičnosti plochy.

Kapacita parkoviště: počet parkovacích míst bude 30. Vzniknou také místa pro zdravotně postižené.

Dostupnost: během rekonstrukce v červenci a srpnu 2024 bude plocha uzavřena pro parkování. Zůstane však otevřená pro zásobování a průjezd záchranných služeb.

Jaká je cena stavby a jaká byla získána dotace?

Projekt prošel několika fázemi, od konceptu v roce 2021 po získání stavebního povolení v roce 2023. Výběrovým řízením byla vybrána firma Silnice cz s.r.o. s nabídkou za 4 189 792,38 Kč (bez DPH), která se ujme realizace. Získaná dotace pokrývá 85 % veškerých nákladů, město tak zaplatí pouze něco přes 700 000 korun.

Co to pro vás znamená?

Tato rekonstrukce přinese nejen estetické vylepšení, ale i praktické výhody v podobě lepšího parkování a přístupnosti. Přestože to v období stavebních prací přinese určité nepříjemnosti, dlouhodobý přínos nejen pro město, ale i životní prostředí je neocenitelný. Oceňujeme vaši trpělivost a těšíme se na novou, krásnější a funkčnější plochu, která bude sloužit všem.

FotoFotoFoto

Aktulizováno 10. 5. 2024


Autorský dozor, činnost BOZP a technický dozor na stavbě bude provádět Ing. Petr Guňka. 

Aktulizováno 28. 3. 2024


Rada města Město Albrechtice schválila uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Město
Albrechtice, jako objednatelem a společností SILNICE.CZ s.r.o., jako zhotovitelem stavebních prací „Město Albrechtice – Propustná plocha na parcele č. 840“ za 
4 189 792,38 Kč bez DPH.

FotoFoto

Aktulizováno 13. 12. 2023


Dne 31. 10. 2023 byla přes systém E-ZAK vyhlášena podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Město Albrechtice – Propustná plocha na parcele č. 840“. Administrátorem zakázky byla firma regiozona s.r.o. Do výběru se přihlásilo šest firem. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy SILNICE.CZ s. r. o.

Rada města schválila zhotovení stavebních prací „Město Albrechtice – Propustná plocha na parcele č. 840“ od zhotovitele SILNICE.CZ s.r.o. za cenu 4 189 792,38 Kč bez DPH.

Aktulizováno 13. 12. 2023


31. října 2023 byla zveřejněna nová veřejná zakázka - Město Albrechtice - propustná plocha na parcele 840.  

Více informací naleznete zde.

Aktulizováno 13. 12. 2023

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru