Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Rekonstrukce městského koupaliště


Doposud jsme neobdrželi písemný rozsudek z odvolacího soudu. Z tohoto důvodu rada o dalším postupu ve věci koupaliště nejednala. Město učinilo maximum všech kroků pro zhojení tristní nájemní smlouvy.

Aktualizováno 28. 4. 2022


Soud ohledně platnosti výpovědi, kterou dalo město firmě Safe začal v roce 2019 a skončil 4.12.2020 vyhlášením rozsudku. Smlouva, kterou uzavřelo bývalé vedení města s firmou Safe je špatná v tom, že nevymezuje přesně práva a povinnosti nájemce a pronajímatele. Jednak dle názoru soudu je v podstatě nevypověditelná, resp. pronajímatel, tj. Město Albrechtice skutečnosti, které by případně zakládaly oprávnění dát výpověď, nemůže nijak ovlivnit.

Nájem za celý areál je sjednán ve výši 5.906 Kč po dobu 5 měsíců. Pokud se jedná o hrazení provozních nákladů, tak toto smlouva neřeší, z logiky věci by vyplývalo, že tyto náklady má nést podnikatel, avšak soudy v Praze rozhodly tak, že jestliže v záměru pronájmu bylo zveřejněno, že náklady bude hradit město, tak toto platí i v případě, že o této otázce smlouva mlčí.

Náklady v roce 2018 činily 141 738,88 Kč, v roce 2019 činily 114 507, 83 Kč. Z tohoto pohledu současné vedení města považuje smlouvu uzavřenou v květnu 2018 za ekonomicky nevýhodnou. Poněkud zvláštní rozhodnutí, nicméně městu nezbývá než toto rozhodnutí respektovat. Zásadní problém tohoto vztahu je v tom, že město, jakožto vlastník, ztratilo jakoukoli možnost ovlivňovat dění na koupališti, např. i tím, že by stanovilo maximální cenu vstupného, mělo příjem ze vstupného apod.


Vážení občané,

dne 15. 6. 2019 by se mělo otevírat koupaliště. Nevím, jestli se mám radovat nebo plakat. Technický a hygienický stav koupaliště není takový, jaký by si naše město zasloužilo.

V roce 2018 uzavřela firma SAFE COMMERCIONAL smlouvu s městem na provoz koupaliště. Smlouva, kterou uzavřelo minulé vedení, nám nedává možnost provozovat koupaliště tak, aby zde mohlo dojít k opravám, rekonstrukcím a případné výstavbě tobogánu.

Po několik jednáních s provozovatelem, se Rada města Město Albrechtice usnesla, že smlouvu vypoví na základě ustanovení občanského zákoníku s 6 měsíční výpovědní smlouvou. Proto i letošní provoz koupaliště bude zajišťovat firma SAFE COMMERCIONAL, firma se kterou nejsme zcela spokojeni, která nezajišťuje provoz tak, jak by si občané zasloužili. Dokonce nemáme ani možnost upravit cenu vstupného, které je ve variantě návštěvy celé rodiny (2+1, 2+2) dražší než návštěva koupaliště v Krnově.

Co se týká finanční stránky provozu, v loňském roce město hradilo všechny náklady na provoz koupaliště (které činily více než 200 tis. Kč) a provozovateli zůstávaly všechny příjmy ze vstupů. V tomto roce, na základě již dříve uzavřené smlouvy bude město hradit pouze revize a všechny ostatní náklady zůstanou, stejně jako příjmy provozovateli.

Koupaliště by mělo být v provozu již 15. 6. 2019, ale v jakém stavu,  to ví jenom provozovatel. Pokud budete se stavem koupaliště nespokojeni, obracejte se prosím na provozovatele.

Doufám, že to zvládne a občané se budou mít kde přes tropické léto zchladit. Provoz koupaliště na sezónu 2020 se pokusíme zajistit již v režii města i s jistými stavebními opravami a snad i tobogánem.

Ing. Jana Murová, starostka


Začátkem roku 2019 proběhla anketa na facebookovém profilu města Město Albrechtice a mezi žáky Základní školy Město Albrechtice na téma rekonstrukce koupaliště. Konkrétně zda tobogán nebo ohřev vody. Na základní škole zcela jednoznačně vyhrál tobogán, na facebookovém profilu už ne zcela jednoznačně, ale přece jenom s výsledkem 63 % vyhrál také tobogán.

Proto, na přání malých občanů zahájíme přípravu instalace tobogánu, tzn. technické řešení tobogánu a posléze, pokud zastupitelstvo rozhodne kladně samotnou zakázku na tobogán.

Kromě vyžití nejen pro malé občany (malé možná vzrůstem, důležitostí ovšem ty největší J ) je nutné začít i s rekonstrukcí ploch a gastrozázemí koupaliště. Město Město Albrechtice nemá žádnou projektovou dokumentaci ke stávajícím objektům, ostatně tak jako ke všem budovám vybudovaným v akci „Z“. z tohoto důvodu před samotným technickým projektem na rekonstrukci bude nutné nejprve zajistit pasportizaci koupaliště v Městě Albrechticích.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru