Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Revitalizace vnitrobloku Nádražní

Proměna Nádražní ulice: nové parkoviště a zelenější prostory pro město

Město se chystá na velkou proměnu vnitrobloků a přilehlých ploch na Nádražní ulici, která přinese obyvatelům nejen více parkovacích míst, ale i zelenější a přátelštější prostředí pro všechny generace.

Vnitroblok Nádražní 7/9:

V srdci těchto změn stojí spolupráce s projekčními a architektonickými kancelářemi, které po pečlivých konzultacích s městským úřadem a obyvateli představily návrh na zlepšení kvality života v této oblasti.

První fáze projektu se zaměřuje na vnitroblok Nádražní 7/9, kde byl počátkem ledna 2024 představen a s občany projednán návrh úprav. Tento návrh slibuje nejen zvýšení počtu parkovacích míst, ale i rekultivaci zelených ploch s novými herními prvky pro děti a vytvoření prostoru pro společenská setkání. Po zapracování zpětné vazby od občanů bude zpracována konečná projektová dokumentace, která otevře cestu k realizaci. Objednání této studie nastalo poté, co se městu podařilo získat pozemek tohoto vnitrobloku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do svého vlastnictví.

Úpravy v okolí Nádražní 1,3,5,15,17,19 (podél fotbalového hřiště):

Další etapa projektu reaguje na hlasy občanů vyjádřené v participativním rozpočtu 2023 a soustředí se na okolí domů Nádražní 1,3,5,15,17,19. Této návrh byl v rámci participativního rozpočtu již dvakrát na druhém místě, a tak se město rozhodlo pro začlenění této investice do rozpočtu. Aktuálně se finišuje s projektovou dokumentací a rádi bychom zahájili stavební práce již v roce 2024. Plán zahrnuje vytvoření nové parkovací plochy na dosud neudržovaném zeleném pruhu, což přinese řešení nedostatku parkovacích míst pro nájemníky. Kromě parkování se projekt věnuje také úpravě chodníků, odvodnění, novým prostranstvím pro odpadkové kontejnery a oživení zeleně.

Co dál?

Nedostatek parkovacích ploch na Nádražní ulici inspiroval k objednání studie vybudování další parkovací plochy na Nádražní 5, 15, 17, 19.

Pro tuto lokalitu byla objednána studie včetně zeleno-modré infrastruktury tak, aby respektovala nejen nakládání s vodami (zadržování vody v krajině), dostatek zeleně, ale i kultivaci veřejného prostoru.

Všechny projekty procházejí fází pečlivého plánování a konzultací, aby byly co nejvíce v souladu s potřebami a přáními obyvatel. Tyto změny jistě zvýší estetickou a praktickou hodnotu oblasti.

Aktualizováno 8. 4. 2024


VNITROBLOK NÁDRAŽNÍ 7/9

Návrh řešení vnitrobloku zpracovává projekční a architektonická kancelář ve dvou alternativách. Po konzultaci se zástupci městského úřadu byl zpracován návrh, který byl projednán počátkem ledna 2024 na jednání s občany přilehlých bytových domů. Z jednání vyplynuly požadavky, které budou zapracovány do dalšího, upřesněného architektonického návrhu. V případě odsouhlasení upřesněného návrhu bude zpracována konečná projektová dokumentace jako podklad k vydání stavebního povolení a dílo následně provedeno.

Cílem úprav je:

  • naprojektování maximálního množství parkovacích míst ve vztahu k prostorovým podmínkám a příslušným zákonným požadavkům
  • rekultivace zelené plochy se zakomponováním drobných herních prvků pro děti
  • vytvoření místa společenských setkání obyvatel přilehlých bytových domů

FotoFotoFoto

NÁDRAŽNÍ – úprava a doplnění ploch kolem objektu Nádražní 1,3,5,15,17,19

Požadavek na úpravu vzešel z požadavků občanů v participativním rozpočtu. Návrh řešení je zpracován projekční a architektonickou kanceláří. Vzhledem k tomu, že pro nájemníky není dostatek parkovacích míst v blízkosti bytových domů, je zahájeno zpracovávání projektové dokumentace parkovací plochy pro tyto nájemníky v prostoru neudržované zelené plochy mezi objekty 5, 15, 17 a 19 s výjezdem na ulici Nádražní. Prvotní návrh je po konzultaci s projektantem a architektonickou kanceláří dopracováván i ve vztahu k zakomponování zeleně a drobných herních prvků v tomto prostoru.

Cílem úprav je:

  • naprojektování maximálního množství parkovacích míst ve vztahu k prostorovým podmínkám a příslušným zákonným požadavkům
  • úprava stávajícího chodníku
  • odvodnění plochy a zeleně
  • prostor pro umístění kontejnerů na tříděný a směsný odpad
  • rekultivace zelené plochy

Po zpracování podkladů bude tento projekční návrh taktéž projednán s obyvateli v přilehlých domech. 

Aktualizováno 14. 2. 2024

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru