Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Slezsko bez hranic III - hrady a zámky

logoFoto

29. října se na zámku pořádal Zámecký jarmark. Zámeckým parkem v Linhartovech se po celý den nesla vůně vánočního punče, svařeného vína, trdelníků, langošů a dalších pochutin. Návštěvníci si mohli projít nespočet stánků s různými suvenýry, květinových stánků, dále stánků s vánočními dekoracemi, adventními věnci, ozdobami, svíčkami, kosmetikou, sladkostmi, proutěnými výrobky a spoustou dalšího. Přítomné během dne bavili členové „Cirkusu trochu jinak“ v maskách babky a dědka. Návštěvníci si mohli prohlédnout kromě exteriéru také vnitřní nově zrekonstruované prostory zámku. Od 18 hodin se mohli zájemci účastnit také noční prohlídky zámku s kastelánem, kterou zdárně zakončil závěrečný ohňostroj. Budeme se těšit v další sezóně na jaře 2023 opět v Linhartovech.

FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 1. 11. 2022


Zámek v Linhartovech byl slavnostně otevřen. Po téměř dvou a půl letech se zámek v Linhartovech opět probudil k životu. Po náročné rekonstrukci v rámci projektu Slezsko bez hranic III – hrady a zámky měli návštěvníci opět možnost zavítat do jeho nově opravených prostor. Během nákladné rekonstrukce za zhruba 36 milionů korun došlo na opravu stropů, podlah, oken, dveří a omítek. Od 10 hodin se na zámku konalo zasedání programové rady, kdy si hosté vyslechli několik slov o celkovém průběhu rekonstrukce zámku, a také o částečné rekonstrukci zámků ve Slezských Rudolticích a polské Moszně. Následně hosty čekala prohlídka zámeckých prostor spolu s výkladem kastelána pana Jaroslava Hrubého.

Od 13 hodiny se pak zámek otevřel veřejnosti. Ihned po vstupu do zámku návštěvníky přivítaly papírové sochy pana kastelána Hrubého, které tak lákaly přítomné na zámeckou sezónu v následujícím roce, kdy budou mít návštěvníci možnost vidět kompletní výstavu soch pana Hrubého s názvem Papírový svět hraběte Sedlnického.

Návštěvníci zámku měli možnost procházet novými prostory zámku a obdivovat obrazy a fotografie umělců Jozefa Danyi, Štěpána Mikulky, Martina Mately a místních umělců Zdeňka Kurečky a Lubomíra Stýskaly. Pravou zámeckou atmosféru umocnil také dobový nábytek umístěný v jedné z místností zámku. O hudební doprovod se postaraly děti ze ZUŠ v Městě Albrechticích. Ve 14 hodin měli přítomní možnost navštívit zajímavou besedu Štěpána Mikulky, jenž se ve své tvorbě orientuje na tzv. wildlife neboli volně žijící živočichy. Od 15 hodin následovala beseda Zdeňky Jordánové zaměřena na lovecké chaty v Jeseníkách. Kromě výstavy mohli zájemci zhlédnout stálou expozici keramiky Jana Kutálka.

FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Slezsko bez hranic III - hrady a zámky - Prezentace

Aktualizováno 24. 10. 2022


Nové webové stránky zámku Linhartovy: www.zameklinhartovy.cz


Zámecký jarmark a noční prohlídka zámku Linhartovy se uskuteční 29. října 2022 od 9:00 hodin. Součástí jarmarku bude vystoupení nového cirkusu a pouličního divadla "Cirkus trochu jinak", dále hudební produkce a spousta stánků. V 18 hodin se bude konat noční prohlídka zámku s kastelánem. Den bude zakončen závěrečným ohňostrojem. 

FotoFoto

Aktualizováno 12. 9. 2022


Slavnostní otevření zámku Linhartovy a zasedání programové rady se uskuteční 22. října 2022 od 13 hodin na zámku Linhartovy. Součástí slavnostního otevření bude vystoupení žáků Základní umělecké školy Město Albrechtice, dále výstava obrazů, fotografií, výstava keramiky Jana Kutálka a besedy.

Foto

Aktualizováno 24. 8. 2022


Práce na zámku v Linhartovech opět pokročily.

FotoFotoFoto

Aktualizováno 12. 8. 2022


Dne 5. 8. 2022 proběhl kontrolní den na zámku Linhartovy za přítomnosti starostky Jany Murové, architekta, stavbyvedoucího, památkářů a kastelána pana Hrubého. Proběhla kontrola exteriéru, kde se v současné době pracuje na schodišti a na pokládce žulových kostek. Proběhla také kontrola interiéru, kde jsou nyní již posazeny nové dveře a pracuje se na podestách.

FotoFotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 8. 8. 2022


Stavební práce na zámku v Linharovech pokračují. Na zámku bylo namontováno několik nových dveří  v současnosti se pokládají žulové kostky.

FotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 25. 7. 2022


30. června se uskutečnilo zasedání programové rady projektu Slezsko bez hranic III - hrady a zámky na zámku Moszna. Hlavním tématem jednání byla průběžná realizace projektu u všech projektových partnerů a realizace propagačních aktivit v rámci projektu.

FotoFotoFoto

Aktualizováno 21. 7. 2022


Dne 23. června 2022 bylo předáno staveniště. Smlouva byla podepsána a termín realizace stavebních prací je do 30. září 2022. Následně bude probíhat realizace tzv. měkkých aktivit (noční prohlídka zámku, vánoční jarmark, česko-polská vernisáž). Realizace projektu byla prodloužena do 31. května 2023.

Zhotovitel: SAMAT Ekotempo spol. s. r. o.
Autorský dozor: Arch. Dehner Studio-D Opava s.r.o.
Technický dozor: Pavel Volek
Dotace: Slezsko bez hranic III – hrady a zámky
Termín provádění: červen 2022 – 30. 9. 2022

Aktualizováno 29. 6. 2022


Dne 23. června 2022 bylo předáno staveniště zámku.

FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 24. 6. 2022


O víkendu byla spuštěna veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací. Aktuálně bylo profinancováno 23 193 663,89 Kč a na dotaci jsme obdrželi 16 597 001,25 Kč. Polský vedoucí partner požádal o prodloužení realizace projektu do 31. května 2023. Po konzultaci s našim kontrolorem by této žádosti mohlo být vyhověno.

Aktualizováno 28. 4. 2022


Dne 22. 3. 2022 došlo k odsouhlašení nového zadávacího řízení na dokončení díla - stavebních prací rekonstrukce Zámku Linhartovy. Zakázka bude v nejbližších dnech zveřejněna. 
V rámci aktivit dotační žádosti proběhla přeložka NN a VO. 

Aktualizováno 23. 3. 2022


Byla uzavřena dohoda o ukončení smlouvy o dílo s firmou FACTORY2014, a. s.


I když se občas objeví komplikace, rekonstrukce zámku v Linhartovech nadále pokračuje. Aktuálně dochází k výměně oken. Ta vzbudila diskuzi všech zúčastněných na kontrolních dnech. Jejich svislé osazení vyvolalo dojem, že jsou umístěna křivě. Stejný problém je u oken v prvním i druhém nadzemním podlaží. Osazení je v současné chvíli projednáváno i se samotným výrobcem. Na předchozích kontrolních dnech se řešilo umístění bezpečnostních kamer, výběr odstínu nátěru vnějších dveří a prodiskutoval se návrh na osazení mříže do okna v prvním patře ve věži. Rekonstrukce by se rozhodně neobešla ani bez samotného kastelána zámku, pana Jaroslava Hrubého, který se nebojí žádné práce a mnohdy pomáhá s korigováním jednotlivých kroků oprav.

Aktualizováno 9. 2. 2021


Na zámku v Linhartovech se nezahálí. Rekonstrukce probíhá téměř ve všech patrech a pověření odborníci dohlíží na průběh během každotýdenních kontrolních dnů. Na začátku listopadu se začalo pracovat na provádění omítky na stropech v druhém nadzemním podlaží, kde byly již zcela dokončené dřevěné stropy. Stavební firmě však bylo vytknuto, že práce nejdou tak rychle, jak se předpokládalo. Ve druhém patře přišli na řadu také elektrikáři. Byla zahájena diskuze na téma rozmístění světel na chodbách. Požadavkem bylo, aby byl prostor dostatečně osvětlen. Proto pan Ing. arch. Lubomír Dehner, který funguje jako autorský dozor, přehodnotil stav a navrhl, že na všech čtyřech stěnách budou umístěna světla navíc. Pro zdárný průběh prací byly dovysvětleny detaily provedení oken a nyní už nic nebrání jejich výrobě. Kdo projížděl kolem zámeckého parku, všiml si jistě zahájených prací na chodníku v parku.

Aktualizováno 23. 11. 2020


V úterý 6. října 2020 se uskutečnil již 10. kontrolní den na zámku v Linhartovech. V druhém nadzemním podlaží rekonstrukce zdárně probíhá. Aktuálně byly vybrány vzorky dlažeb na chodby a řešila se materiálová skladba současných podlah. Nadále zde pak pokračuje montáž stropů. Na programu jednání bylo i schodiště do druhého nadzemního podlaží, kde bude provedena sonda. Vydatné deště se projevily v zámeckém sklepení, kde v některých místech stojí voda. 

Desátý kontrolní den

Aktualizováno 21. 10. 2020


Opravy na zámku v Linhartovech zdárně pokračují. V úterý 1. září proběhl sedmý kontrolní den, kde se kontroloval průběh oprav. Na zámku stále probíhá montáž stropu v druhém nadzemním podlaží i rekonstrukce zámeckého sklepení. Dalším krokem rekonstrukce je provádění sond na schodišti do druhého nadzemního podlaží, ze kterého bude odstraňován nátěr. Zástupci památkové péče pak odsouhlasili vzhled vnitřní části výtahu.

Sedmý kontrolní den

Aktualizováno 21. 10. 2020


V úterý 4. srpna 2020 proběhl na zámku v Linhartovech třetí kontrolní den. Kontroloval se průběh oprav v zámeckých sklepech i v druhém nadzemním podlaží. Na samém počátku se hovořilo o výměně oken a jejich směru otevírání, který následně může ztížit jejich údržbu. Ve sklepech dále pokračuje demolice betonových podlah. V druhém nadzemním podlaží se pracuje na rekonstrukci stropů. Mezi další kroky rekonstrukce patří například odstranění nátěru na schodišti do druhého nadzemního podlaží a provedení sondy. 

Třetí kontrolní denAktualizováno 21. 10. 2020


V úterý 28. července proběhl druhý kontrolní den na zámku v Linhartovech, na kterém došlo k zhodnocení postupu prací a k plánování dalších kroků oprav. Rekonstrukce již odstartovala i v prvním patře zámku, kde momentálně probíhá zabezpečení historických výmaleb. Rekonstrukce nadále probíhá i v zámeckých sklepech.

Druhý kontrolní den

Aktualizováno 21. 10. 2020


Dne 21. července 2020 proběhl první kontrolní den. "Na kontrolním dni došlo k zhodnocení postupu prací a po konzultaci s Ing. arch. Dehnerem proběhlo doladění dalších kroků rekonstrukce," řekla k opravám starostka města Jana Murová. 

První kontrolní den

Aktualizováno 21.10. 2020


Dne 7. července 2020 došlo na zámku v Linhartovech k předání staveniště. V týdnu od 14. července 2020 byly zahájeny stavební práce. Termín ukončení je stanoven na 30. září 2021. Technický dozor na stavbě zajišťuje autorizovaný technik v pozemním stavitelství pan Pavel Volek. Autorizovaný dozor provádít Ing. arch. Lubomír Dehner a na celou stavbu také bedlivě dohlíží pan kastelán Jaroslav Hrubý. Vítězem veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací se stala firma Factory 2014 a.s., jejímž jednatelem je Bc. František Suchý a jeho autorizovanou osobou je Ing. Dimitri Kirjakovsy. Objem prací je 26 820 000 Kč bez DPH. 

Harmonogram prací

Příkazní smlouva TDS zámek Linhartovy


Zjednodušená podlimitní veřejná zakázka na stavební práce na Zámku Linhartovy byla ukončena.
Dne 9. 4. 2020 byla celá zakázka odeslána na kontrolní orgán k posouzení. 

Rada města Město Albrechtice usnesením č. 20/27R/19a schválila výsledky zjednodušené podlimitní veřejné zakázky – Zámek Linhartovy, stavební úpravy – 3. etapa III. 

Do veřejné zakázky se přihlásili tři uchazeči.

Po ukončení kontroly zjednodušené podlimitní veřejné zakázky bude s vítězným uchazečem uzavřena smlouva o dílo. K datu 9.6.2020 jsme doposud neobdrželi vyjádření kontrolního orgánu.

Aktualizováno 15.06.2020


Projekt v této chvíli získal ze strany inspektora výjimku z veřejné podpory. Nyní vedoucí partner, kterým je Opolské vojvodství, řeší posunutí termínů jednotlivých etap projektu.

Poskytovatel dotace souhlasí s posunutím termínu realizace projektu do 30. 6. 2022.
Doposud však nebyly posunuty jednotlivé etapy projektu.


Projekt Slezsko bez hranic III – hrady a zámky čeká na závěrečnou zprávu inspektora ze strany poskytovatele dotace, poté může být vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.


Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti příhraničního regionu,zlepšení situace na přeshraničním trhu práce ve službách, skrze zvýšení turistické atraktivity daného území. Cíle bude dosaženo využitím společného kulturního potenciálu partnerů z obou stran hranice. Unikátní přeshraniční turistická trasa je založena na zachování kulturního dědictví (částečná revitalizace 3 zámků) a jejich zpřístupnění veřejnosti. Pro vylepšení turistické aktraktivity regionu bude využíván společný potenciál kulturního dědictví partnerských obcí z obou stran hranice. Bude vytvořena unikátní přeshraniční turistická trasa "Slezsko bez hranic III - zámky a paláce", postavená na obnově kulturního dědictví a částečné revitalizaci zámků Moszna a Linhartovy, a opravě památkových části zámku Slezské Rudoltice a jeho zpřístupnění široké veřejnosti.

Na zvýšení počtu návštěvníků tohoto regionu to bude mít jistě pozitivní vliv. Nově vznikající turistický produkt zahrnuje rozsáhlé území vzhledem k tomu, že celá trasa měří více než 170 km. Komplementárnost s jinými aktivitami v regionu a vytvoření bohaté turistické nabídky povede k tomu, že turisté budou inspirováni k delšímu pobytu v regionu (například v délce několika dní). V současnosti využití celkové ubytovací kapacity v regionu se pohybuje ročně kolem 40% (údaje z roku 2014).

Aby nabídka v rámci cestovního ruchu v pohraničí byla více atraktivní, budou v rámci projektu realizovány komplementární aktivity, postavené na společném historickém dědictví zámků a historických objektů nacházejících se v bezprostřední blízkosti česko-polské hranice. Aktivity projektu budou zahrnovat:

  1. Vytvoření společné marketingové značky "Slezsko bez hranic - zámky a paláce" - komplementárně navazující na již dříve realizované přeshraniční projekty, spojující zajímavá vyhlídková místa či vytvářející nové turistické destinace.
  2. Vyznačení přeshrnaiční trasy pro pěší, cyklisty i automobily, která bude na dvou místech překračovat hranici. Trasa zahnující zámky a historické paláce na prudnicko-krnovském pohraničí bude spojovat 9 unikátních míst v regionu.
  3. Částečná revitalizace zámků Mosza (Opolské vojvodství), Slezské Rudoltice a Linhartovy (Obec Albrechtice) s cílem navrácení jim původního vzhledu a funkcí včetně jejich zpřístupnění široké veřejnosti. Aktivity v rámci realizace budou také směřovat k vytvoření odpovídajích podmínek pro návštěvu těchto objektů v souladu s obecnými a bezpečnostními předpisy.
  4. Společné propagačně-informační aktivity s cílem přilákat turisty aby využívali novou turistickou nabídku v přeshraničí (popagační film - celá trasa z ptačí perspektivy, mapy, průvodce, aplikace plníci fuknci navigátora - pro pěší, cyklisty i automobily).

Všechny aktivity projektu budou připraveny a realizovány společně s cílem na dosažení co nejlepších výsledků. Pro rozšíření a spolupůsobení efektů v rámci projektu bude navázána úzká spolupráce s regionálními subjekty působícími v oblasti rozvoje turismu: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna a Moravian-Silesian Turism. V rámci projektu bude stanovena finanční mezera zahrnující příjmy z prodeje vstupenek do tří zámků (stav před a po realizaci projektu bude monitorován u všech objektů zahrnutých do projektu).

Klíčové aktivity:
0 - Příprava projektu    1.4.2017    30.9.2019
1 – Řízení projektu     1.7.2018     30.4.2021
2 – Propagační a informační činnost    1.7.2018 – 30.4.2021
3 – Vytvoření společné a stálé Programové rady pro Turistický produkt    1.7.2018 – 30.4.2021
4 – Slezsko bez Hranic: Hrady a zámky – pěší a cyklotrasa, trasa pro automobily    1.7.2018 – 30.4.2021
5 – Revitalizace architektonického dědictví zámků – částečná revitalizace zámku Moszna     1.7.2018 – 30.4.2021
6 - Revitalizace architektonického dědictví zámků – částečná revitalizace Zámku Linhartovy    1.7.2018 – 30.6.2020
7 - Revitalizace architektonického dědictví zámků – částečná revitalizace zámku Slezské Rudoltice     1.7.2018 – 30.6.2020
8 - Aktivity propagující společnou trasu Slezsko bez hranic Hrady a zámky     1.7.2018 – 30.4.2021

Vedoucí partner:
Województwo Opolskie
Partneři projektu:
Město Město Albrechtice
Obec Slezské Rudoltice

Indikátory:
Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou
Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví
Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 3. 2023
slabý déšť 9 °C 7 °C
neděle 26. 3. slabý déšť 8/3 °C
pondělí 27. 3. slabý déšť 5/3 °C
úterý 28. 3. slabý déšť 10/4 °C