Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Revitalizace retenční nádrže Celňák

Revitalizace retenční nádrže Celňák

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie a to prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj a SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu  krajiny.
Popis projektu: odbahnění rybníka a odvoz sedimentů na skládku, oprava břehů rybníka a dosypání nátrží, oprava hráze a to zřízením filtrační vrstvy z kameniva na kterou bude položen vyklínovaný kamenný zához. Oprava vypouštěcího zařízení, požeráku s výtokem. Oprava nouzového přepadu. Součástí prací je taktéž vytvoření mělkého a hlubokého litorálního pásma  a 6-ti stabilizačních tůní pro obojživelníky.

Celkové uznatelné náklady činní                           5 103 156,-  Kč    100%
z toho dotace z Evropské unie                             3 317 051,40Kč     65%
dotace ze SFŽP                                                       255 157,80Kč       5%
příspěvek města Město Albrechtice                    1 530 946,80Kč     30%          

r1

r2

r3

rybník 1

rybník 2  rybník 3

rybník 4

rybník 5