Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Měšťanský dům


Dne 20. září byl slavnostně otevřen měšťanský dům. Návštěvníci si mohli prohlédnout nové nádherné prostory ve druhém patře rodného domu Františka Gela.

V prostorách měšťanského domu byl kromě kuchyňky, toalety, výtahu a apartmánu pro 2+2 osoby vybudován společenský sál pro 100 osob, dále malý salónek pro 20 osob a obřadní síň, která je ideálním místem pro svatební obřady. Malý i velký sál mají své vlastní zázemí a jsou bezbariérové. Prostory jsou ideální pro pořádání svateb, oslav, koncertů, divadel a schůzí spolků. Občané města i ostatní zájemci si mohou od nynějška pronajmout kterýkoliv ze zmíněných prostor.

Během odpoledne všechny přítomné potěšilo pěvecké vystoupení dětí z Mateřské školky. K poslechu zahrála skupina VOX Martina Kachlíka. Jsme velmi rádi, že máme ve městě opět „kulturák“ a těšíme se na další akce pořádané v měšťanském domě.

FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 21. 9. 2022


Slavnostní otevření měšťanského domu se uskuteční dne 20. září 2022. 

Foto

Aktualizováno 13. 9. 2022


Interiér nově zrekonstruovaného měšťanského domu.

FotoFotoFotoFoto 

Aktualizováno 28. 7. 2022


V prostorách měšťanského domu bude od 1. července oficiálně sídlit Úřad práce.
Ve věci kolaudace II.NP měšťanského domu stále čekáme na posouzení závazného stanoviska Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. II. NP je plně vybaveno a připraveno ke slavnostnímu otevření.

Foto

Aktualizováno 29. 6. 2022


Levá část prvního podlaží měšťanského domu byla předaná Úřadu práce, který by měl provoz zahájit od července 2022.

Aktualizováno 23. 5. 2022


Ve věci kolaudace měšťanského domu nastala obdobná situace jako u chodníku v Hynčicích. Rovněž u této akce čekáme na posouzení závazného stanoviska Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Odbor památkové péče Krnov vydal ke kolaudaci takové stanovisko, že na jeho základě musel náš stavební úřad zamítnout vydání kolaudačního rozhodnutí. Stejně tak jako u chodníku v Hynčicích jsme se proti rozhodnutí potažmo závaznému stanovisku památkářů museli odvolat ke Krajskému úřadu. Odbor památkové péče Krnov totiž žádá další úpravy čili investice v rámci rekonstrukce II.NP. 

Podle usnesení RM se muselo při rekonstrukci šetřit.

Aktualizováno 28. 4. 2022


Dnes, v úterý 14. prosince 2021, bylo zahájeno předávací řízení na měšťanském domě. Celou opravu prováděla firma Agist a zahájena byla v únoru tohoto roku. Po získání kolaudačního řízení a dovybavení vnitřních prostor bude měšťanský dům využíván pro zastupitelstva města, besedy, oslavy, svatby apod.

FotoFoto

Aktualizováno 14. 12. 2021


Rekonstrukce měšťanského domu se již opravdu blíží do finále. Místnosti uvnitř jsou vymalovány, během včerejšího dne byly dodány i podlahy, na kterých se následně začne pracovat. Nejde si nevšimnout toho, že již byla dokončena nová fasáda a měšťanský dům tak může zdobit náměstí.

FotoFoto

Aktualizováno 27. 10. 2021


V roce 2018 a 2019 jsme se společně s panem místostarostou Liborem Švecem velmi intenzivně pokoušeli jednat s majitelem budovy hotelu na náměstí. Cíl byl jasný. Domluvit se na odkupu celého, případně alespoň části hotelu tak, aby i občané města Město Albrechtice měli společenský sál nejen na pořádání plesů, ale i divadelních, hudebních či školních představení. Stejně jako v každé jiné mnohem menší obci. Nepomohlo ani to, že jsme majiteli nabízeli náhradní prostory v Městě Albrechticích. Naše kroky byly vždy neúspěšné. Jednoduše řečeno, aktuálně se možnost odkupu jeví jako nereálná.

Z tohoto důvodu se město pustilo do přípravy rekonstrukce a přeměny druhého podlaží měšťanského domu na společenskou místnost. Měšťanský dům je už dlouhé roky nevyužívanou budovou, a tak se nabízelo, aby Město Albrechtice zadalo Ing. arch. Lubomíru Dehnerovi přepracovat projektovou dokumentaci knihovny na společenské zázemí. Po konzultaci s odborem památkové péče dojde k vytvoření společenské místnosti a obřadní místnosti s předsálím. Mimo toto společenské využití zde vznikne apartmán, jako zázemí pro účinkující či návštěvy městského úřadu.

V roce 2019 byla celá rekonstrukce nejen vyprojektovaná, ale dokonce jsme ji stihli k 31. 12. 2019 i povolit. Rok 2020 se nesl ve znamení získání finančních prostředků na tuto rekonstrukci. Celá akce byla naprojektována na 15 761 560 Kč. Jako zcela vhodné se jevilo podat žádost do tzv. Norských fondů, kde je krytí 90 %, což by činilo 14 185 404 Kč, poměrně významná částka. Ovšem už při podání dotační žádosti jsme byli upozorněni, ať nečekáme s velkým úspěchem, nebo spíše ať počítáme s tím, že si na dotaci nešáhneme. Převis žádostí nad alokací byl velký a naše bodové hodnocení nedosahovalo maxima.

Práce na rekonstrukci měšťanského domu ovšem nepřestávala, i přes nemožnost získání dotace, se zahájilo výběrové řízení na zhotovitele tak, abychom věděli, v jakých částkách se budeme pohybovat při samotné rekonstrukci. Soutěžit se nakonec muselo na dvakrát. Při první soutěži se ukázaly chyby v rozpočtu, a tak po konzultaci s realizátorem soutěže se přikročilo nejprve ke zrušení soutěže, poté k opravě rozpočtu a nové soutěži. Nakonec se soutěže zúčastnily dvě stavební firmy, kdy nejnižší nabídku podala firma AGIST s.r.o. s cenou 11 331 650 Kč včetně DPH. Bylo ovšem nutné, aby se zastupitelstvo rozhodlo, zda půjde do uzavření této smlouvy přesto, že hrozí riziko, že tuto investiční částku nebudeme schopni uhradit z žádné dotace, a tudíž půjde v plné částce z rozpočtu města. Zastupitelstvo na prosincovém jednání v roce 2020 dalo této smlouvě zelenou a 5. 1. 2021 se podařilo smlouvu úspěšně podepsat.

A jak už to tak v životě bývá, když už jednu dotaci odpískáte, objeví se z nenadání další možnost. A to z programu Rekonstrukce veřejných budov Ministerstva pro místní rozvoj. Možnost dotačního krytí sice nedosahuje 90 % tak, jak u Norských fondů, ale i 60 % z Ministerstva pro místní rozvoj je pro naše město hodně. K získání dotace nám velice pomáhá naše vysoká připravenost. Kdo z žadatelů bude mít nejen vysoutěženo, ale i podepsanou smlouvu v době podání žádosti? Jedinou podmínkou bylo nepředat staveniště dříve, než dojde k odevzdání žádosti. Žádost byla podána 15. 2. 2021 a tudíž můžeme úspěšně předat staveniště. K tomuto významnému milníku došlo 19.2.2021.

Budu nám všem držet palce, aby nedošlo ke komplikacím, tak jako tomu je například u cyklostezky. Ale každý z nás, kdo má již nějakou rekonstrukci koupelny, kuchyně, bytu, domu za sebou ví, že projekt je plán a stavba jako taková může přinést různé těžkosti.

Jana Murová, starostka města

Aktualizováno 19. 2. 2021

Měšťanský dům 1Měšťanský dům


Obecní dům, nebo-li pro mnohé známější pod názvem měšťanský dům či dům Františka Gela získal stavební povolení a tím pádem jsme mohli požádat o dotaci v rámci Fondů EHP a 
Norska – Výzva Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví.

Projekt předpokládá celkové výdaje ve výši 15 761 560 Kč.
Příspěvěk grantu by z této výše mohl činit 14 185 404 Kč. 

Vzhledem k vysoké prioritě této investiční akce se Rada města Město Albrechtice rozhodla o realizaci podlimitní veřejné zakázky Obecní dům Města Albrechtice bez ohledu na to, jestli bude dotace schváleni či nikoliv.  Aktuálně se připravují podmínky zjednodušené podlimitní veřejné zakázky.

Aktualizováno 15.06.2020


Již dlouhé roky občané města Město Albrechtice touží po kulturním stánku. Vybudovat společenský sál, případně se dopracovat k vlastnictví hotelu bude dlouhodobým cílem, ke kterému se nemusíme dopracovat v tomto volebním období. Proto zastupitelstvo města Město Albrechtice rozhodlo a schválilo investiční záměr na vybudování menšího společenského sálu v měšťanském domě. Z původního záměru na vybudování knihovny se přešlo na původní studii obecního domu vypracovanou Ing. Arch. Lubomírem Dehnerem. V prvním nadzemním podlaží měšťanského domu vzniknou kromě sálu, apartmán a dva salónky, které by mohly sloužit ke svatbám, vítání občánků, atd. V těchto dvou salóncích budou zachovány historické výmalby a budou mít historický ráz. V rozhodování zastupitelů sehrál důležitou roli i apartmán, neboť momentálně nejsou v Městě Albrechticích vhodné reprezentativní ubytovací kapacity.

Tento projekt má pro vedení města velkou prioritu. Proto byl osloven Ing. Arch. Lubomír Dehner s žádostí o přepracování projektu městské knihovny na obecní dům a získání nového stavebního povolení.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru