Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

O MĚSTĚ

Město Albrechtice je město v okrese Bruntál, ležící asi 13 km severozápadně od Krnova. Od  okrajových částí města se zvedají zalesněné stráně vrcholků, které jsou součástí pohoří Jeseníky. Katastrální výměra města je 6 527 ha a žije zde přibližně 3 500 obyvatel.

 

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
Pondělí: 08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
Středa:   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
Čtvrtek:  08.00 - 12.00

Pokladna
Pondělí: 08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
Středa:   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
Čtvrtek:  08.00 - 12.00

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

Adresa
nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice

E-mail
podatelna@mesto-albrechtice.cz

Telefon
+420 774 420 748

GDPR

Informační povinnost správce

 

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás náš úřad dovoluje informovat o postupech zpracovávání a zásad ochrany vašich osobních údajů.

 

 1. Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je: město Město Albrechtice, zastoupené: starostkou, Ing. Janou Murovou, tel.: 554 637 360, e-mail: podatelna@mesto-albrechtice.cz, ID datové schránky: qz9b27r.


 

 1. Pověřenec na ochranu osobních údajů

Jako orgán veřejné moci, musíme mít dle Nařízení GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám bude napomáhat chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Bc. Patrik Džambík, e-mail: gdpr@mikroregionkrnovsko.cz

Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Z jakého důvodu zpracovává město Město Albrechtice vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme výlučně na základě právního titulu v souladu s čl. 6. Nařízení GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány především (ne výhradně) za účelem:

 • plnění smlouvy - čl. 6., písm. b) GDPR,

 • splnění právních povinností, které nám ukládá platná legislativa ČR (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů především) - čl. 6., písm. c) GDPR

 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni - čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR;

 

Můžeme také zpracovávat vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu. V takovém případě máte právo kdykoli souhlas odvolat, nicméně tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto uděleném souhlasu před jeho odvoláním. Jednoduše řečeno to znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

 

Zpracování osobních údajů v rámci poskytování veřejné komunikační služby (internetu) a zřízení televizního a kabelového rozvodu

Na základě poskytování veřejné komunikační služby (internetového připojení) a televizního a kabelového rozvodu (kabelové televize) ze strany města Město Albrechtice dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a uživatelů těchto služeb v rozsahu: jméno a příjmení (případně název společnosti), datum narození (v případě firmy IČ a DIČ), adresa bydliště, adresa pro doručování elektronické pošty (tzn. email), telefonní číslo a dále v případě poskytované služby „internet“ i lokalizační a provozní informace.

Krom výše uvedeného výčtu zpracovávaných osobních údajů může poskytovatel/správce osobních údajů zpracovávat číslo vašeho bankovního účtu, a to v případě úhrady dané služby prostřednictvím bankovního převodu v rámci vedení účetní evidence.

Zpracování osobních údajů a sice: jména a příjmení (případně názvu společnosti), datumu narození (v případě firmy IČ a DIČ) a adresy bydliště dochází na základě smluvního vztahu mezi oběma stranami s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Osobní údaje adresa pro doručování elektronické pošty (email) a telefonní číslo jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, který souvisí s účelem poskytování služeb na základě této smlouvy, a to především pak kvůli možnosti rychlejší komunikace mezi poskytovatelem, respektive správcem osobních údajů a zákazníkem/uživatelem, zejména v situacích, které mohou mít negativní vliv nebo mají souvislost s poskytováním služeb dle uzavřené smlouvy. Jedná se například o případy dočasného omezení poskytování dané služby z důvodu technických problémů, jednostranné změny všeobecných podmínek ze strany poskytovatele služby/správce osobních údajů aj. Výše vymezený výčet osobních údajů a sice: : jméno a příjmení (případně název společnosti), datum narození (v případě firmy IČ a DIČ), adresa bydliště, telefonní kontakt a email bude zpracováván po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho skončení dalších 5 let počínaje koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil. Nicméně i po této době může poskytovatel služby/správce osobních údajů, v rámci vedení daňových dokladů, dále zpracovávat vaše osobní údaje, krom kontaktních informací (email a telefon), po dobu dalších 5 let (celkem tedy 10 let počínaje koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil) a to na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Osobní údaje lokalizační a provozní informace jsou zpracovávány na základě zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v § 97, odst. 3.  a vyhlášky 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů. Tyto osobní údaje, tj. lokalizační a provozní informace jsou u správce uloženy po dobu 6 měsíců od svého vzniku a mohou být předávány dalším příjemcům a to soudu, státnímu zástupci, policejnímu orgánu v rámci vedení vyšetřování závažné trestné činnosti nebo Bezpečnostní informační službě, Vojenskému zpravodajství a České národní bance, a to vždy na základě řádné žádosti a jejího odůvodnění.

Musíme vás také upozornit, že některé lokalizační údaje a provozní informace (IP adresa a MAC adresa dodaného zařízení) jsou vedeny také v rámci listinného dokumentu – uzavřené smlouvy o poskytnutí služeb. V tomto případě dojde k omezení jejich zpracování po skončení smluvního vztahu, tzn. zpracování se omezí pouze na uložení těchto informací.

 

 1. Kdy předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům?

V případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí zpracování dat).

 

 1. Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

 

 1. Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování a platných zákonných lhůt, případně po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce (především dle schváleného archivačního a skartačního řádu).

 

 1. Jaká mám práva plynoucí ze zpracování osobních údajů a kde je můžu uplatnit?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom:

- vám umožnili přístup k vašim osobním údajům, tzn. že nás můžete požádat, abychom Vám

sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a v případě kladné odpovědi, nás můžete

požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto

údajů, případně vyžádat si kopii zpracovávaných informací.

- opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné

- vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17

Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování.

Na obec je možné se k uplatnění Vašich práv v oblasti osobních údajů obracet emailem podatelna@mesto-albrechtice.cz, datovou schránkou ID datové schránky: qz9b27r nebo můžete zvolit způsob osobní návštěvy obecního úřadu. Máme, ale za povinnost vás informovat, že svou totožnost musíte doložit, a proto Vás může pověřený pracovník vyzvat k předložení dokladu, který jednoznačně potvrdí vaší identitu (například OP, pas)

 

 1. Kolik musím zaplatit a kdy se mi dostane odpovědi?

Zpracování žádosti je bezplatné, nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. v případě přenesení osobních údajů na disk můžeme požadovat uhradit cenu disku).


Úřad má povinnost vás informovat do jednoho měsíce od doby, kdy byla žádost přijata zaměstnancem obecního úřadu. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

 

Pokud se domníváte, že nezákonně nakládáme s vašimi osobními údaji, popřípadě nějakým způsobem porušujeme výše uvedené, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
1
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3
1
4 5 6

Aktuální počasí

Počasí dnes:

3. 8. 2020

zatazenosdestem

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 15 až 11°C.