Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Správní poplatky


OHLÁŠENÍ ZMĚNY MÍSTA TRVALÉHO POBYTU

 • Sazba v Kč: 50,-
  • Osvobození: osoby mladší 15 let

ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

 • Sazba v Kč: 100,- 
  • Při podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu hradí navrhovatel za každou osobu poplatek.

UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ ČR

 • Sazba v Kč: 100,-
  • Při podání žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky se hradí na ohlašovně v místě trvalého pobytu správní poplatek
 • Sazba v Kč: 300,-
  • na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí pak správní poplatek

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MEZI SNOUBENCI, NEMAJÍ-LI TRVALÝ POBYT NA ÚZEMÍ ČR

 • Sazba v Kč: 5 000,- 
  • Předmětem poplatku nejsou: osoby těžce zdravotně postižené

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MEZI SNOUBENCI, Z NICHŽ POUZE 1 MÁ TRVALÝ POBYT NA ÚZEMÍ ČR

 • Sazba v Kč: 3 000,-

VYDÁNÍ POVOLENÍ UZAVŘÍT MANŽELSTVÍ NEBO VSTOUPIT DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ MIMO URČENÉ MÍSTO NEBO DOBU

 • Sazba v Kč: 3 000,-

VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ, ŽE SNOUBENCI SPLNILI VŠECHNY POŽADAVKY PRO UZAVŘENÍ CÍRKEVNÍHO SŇATKU

 • Sazba v Kč: 500,-

VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ O PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ V ZAHRANIČÍ

 • Sazba v Kč: 500,-

VYDÁNÍ STEJNOPISU RODNÉHO, ODDACÍHO NEBO ÚMRTNÍHO LISTU (DUPLIKÁTY)

 • Sazba v Kč: 300,-   
  • Osvobození: v zákonem stanovených případech

VYDÁNÍ VÍCEJAZYČNÉHO STANDARTNÍHO FORMULÁŘE (DUPLIKÁTY DO ZAHRANIČÍ)

 • Sazba v Kč: 100,-

OVĚŘOVÁNÍ LISTIN - VIDIMACE

 • Sazba v Kč: 30,- (za každou i započatou stránku)
  • Osvobození: v zákonem stanovených případech

OVĚŘOVÁNÍ PODPISU - LEGALIZACE

 • Sazba v Kč: 50,- (za každý podpis)
  • Osvobození: v zákonem stanovených případech

VYDÁNÍ POVOLENÍ ZMĚNY PŘÍJMENÍ HANLIVÉHO A SMĚŠNÉHO

 • Sazba v Kč: 200,-

VYDÁNÍ POVOLENÍ ZMĚNY PŘÍJMENÍ CIZOJAZYČNÉHO NEBO NA DŘÍVĚJŠÍ PŘÍJMENÍ

 • Sazba v Kč: 300,-

VYDÁNÍ POVOLENÍ ZMĚNY JMÉNA NEBO PŘÍJMENÍ V OSTATNÍCH PŘÍPADECH

 • Sazba v Kč: 3 000,-

VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ NEBO POTVRZENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČR

 • Sazba v Kč: 100,-
  • Předmětem poplatku nejsou: vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství pro účely vydání prvního OP

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru