Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Správní poplatky


OHLÁŠENÍ ZMĚNY MÍSTA TRVALÉHO POBYTU

 • Sazba v Kč: 50,-
  • Osvobození: osoby mladší 15 let

ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

 • Sazba v Kč: 100,- 
  • Při podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu hradí navrhovatel za každou osobu poplatek.

UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ ČR

 • Sazba v Kč: 100,-
  • Při podání žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky se hradí na ohlašovně v místě trvalého pobytu správní poplatek
 • Sazba v Kč: 300,-
  • na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí pak správní poplatek

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MEZI SNOUBENCI, NEMAJÍ-LI TRVALÝ POBYT NA ÚZEMÍ ČR

 • Sazba v Kč: 3000,- 
  • Předmětem poplatku nejsou: osoby těžce zdravotně postižené

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MEZI SNOUBENCI, Z NICHŽ POUZE 1 MÁ TRVALÝ POBYT NA ÚZEMÍ ČR

 • Sazba v Kč: 2000,-

MANŽELSTVÍ UZAVÍRANÉ MIMO STANOVENOU DOBU NEBO ÚŘEDNĚ URČENOU MÍSTNOST

 • Sazba v Kč: 1000,-

VYDÁNÍ STEJNOPISU RODNÉHO, ODDACÍHO NEBO ÚMRTNÍHO LISTU (DUPLIKÁTY)

 • Sazba v Kč: 100,-   
  • Osvobození: v zákonem stanovených případech

OVĚŘOVÁNÍ LISTIN - VIDIMACE

 • Sazba v Kč: 30,- (za každou i započatou stránku)
  • Osvobození: v zákonem stanovených případech
  • Předmětem poplatku nejsou: zákonem stanovené případy

OVĚŘOVÁNÍ PODPISU - LEGALIZACE

 • Sazba v Kč: 30,- (za každý podpis nebo otisk)
  • Osvobození: v zákonem stanovených případech

ZMĚNA PŘÍJMENÍ HANLIVÉHO, VÝSTŘEDNÍHO, SMĚŠNÉHO, ZKOMOLENÉHO, CIZOJAZYČ. NEBO NA DŘÍVĚJŠÍ PŘÍJMENÍ

 • Sazba v Kč: 100,-
  • Osvobození: např. v důsledku rozvodu a v ostat. zákonem stanovených případech

ZMĚNA JMÉNA NEBO PŘÍJMENÍ V OSTATNÍCH PŘÍPADECH

 • Sazba v Kč: 1000,-
  • Osvobození: v zákonem stanovených případech

VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ NEBO POTVRZENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČR

 • Sazba v Kč: 100,-
  • Předmětem poplatku nejsou: vydání osvědč. nebo potvrz. o stát.obč. pro účely vydání prvního OP

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru