Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Sociální služby


Poradenství občanům v oblasti sociální problematiky poskytují zaměstnanci správního odboru.

Na Albrechticku působí sociální služby, zaměřující se ve své činnosti na:

RODINY, DĚTI, MLÁDEŽ, OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ, OSOBY V NOUZI, ETNICKÉ SKUPINY

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku – poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE

 • Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku poskytuje službu pro děti a mládež ve věku 6 – 20 let, které zažívají nebo jsou ohroženy nepříznivou sociální situací.
 • Provozní doba: Út: 13:00 – 17:00, St: 12:30 – 17:00, Čt: 12:30 – 17:00, Pá: 12:30 – 17:00
 • Kontaktní osoba: Bc. Jan Šperl, vedoucí střediska (tel.: 604 228 201, email: nzdm@slezskadiakonie.cz)
 • Kontakty na pobočky: Albrechticko: Bc. Martina Peterková, sociální pracovník (tel.: 739 525 251,email: nzdm.sp@slezskadiakonie.cz
 • Web: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum104

Sociální asistence Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko – poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE

Poradna rané péče „Matana“ – poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE

 • Hlubčická 9, 794 01 Krnov
 • Služba určena rodinám s dětmi od narození do 7 let věku z okresu Bruntál, Opava, Nový Jičín, které vnímají odlišnosti ve vývoji svého dítěte (opožděný nebo odlišný vývoj, pohybové, mentální anebo kombinované postižení, autismus, děti předčasně narozené).
 • Služba je poskytována terénní formou nebo ambulantní formou na adrese poradny, a dále v domácnostech rodin na Krnovsku, Bruntálsku, Opavsku, Vítkovsku, Rýmařovsku, Kravařsku, Hlučínsku a Novojičínsku.
 • Doba poskytování služby: terénní forma: po – pá: 08:00 – 18:00, ambulantní forma: pá: 08:00 – 13:00
 • Tel.: 731 191 868 – kontakt pro zájemce o službu
 • Email: matana@slezskadiakonie.cz
 • Web: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum25

Azylový dům pro muže - poskytovatel Armáda spásy

 • Čsl. armády 837/36b, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
 • Posláním Azylového domu Armády spásy v Krnově je poskytování ubytování a podpory lidem, kteří se ocitli bez přístřeší, a prostřednictvím individuální sociální práce podporování jejich nezávislosti na sociálních službách a napomáhání jejich začlenění do společnosti.
 • Provozní doba: celodenní
 • Služba je zpoplatněna - dle platného ceníku služeb.
 • Kontaktní osoba: 
  Vedoucí - Mgr. Milan Boháč (tel.: 773 770 350, email: milan.bohac@armadaspasy.cz),
  Sociální pracovnice - Mgr. Růžena Hůlková (tel.: 773 770 203),
  Sociální pracovnice - Bc. Ivana Mašková (tel.: 773 770 349), 
  Sociální pracovnice - Bc. Tereza Pelikánová (tel.: 775 880 188)
 • Tel.: 773 770 207 - recepce, 24 hodin denně
 • Web: https://armadaspasy.cz/pobocky/krnov/socialni-sluzby-krnov/azylovy-dum/ 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - poskytovatel Armáda spásy

 • ​​​​​​Chářovská 804/82, 794 01 Krnov
 • Posláním Azylového domu Armády spásy v Krnově je poskytování ubytování a podpory lidem, kteří se ocitli bez přístřeší, a prostřednictvím individuální sociální práce podporování jejich nezávislosti na sociálních službách a napomáhání jejich začlenění do společnosti.
 • Provozní doba: celodenní
 • Služba je zpoplatněna - dle platného ceníku služeb.
 • Kontaktní osoba: 
  Vedoucí služby - Mgr. Darina Vránová, DiS (tel.: 773 770 213, email: darina.vranova@armadaspasy.cz),
  Vedoucí přímé práce - Mgr. Pavla Vejmolová (tel.: 773 770 199)
  Sociální pracovnice - Mgr. Ester Moravcová (tel.: 773 770 202),
  Sociální pracovnice - Bc. Věra Platošová, DiS, (tel.: 773 770 255)
 • Tel.: 773 770 213 - vedoucí služby, 24 hodin denně
 • Web: https://armadaspasy.cz/pobocky/krnov/socialni-sluzby-krnov/azylovy-dum-pro-zeny-a-matky-s-detmi/

Noclehárna - poskytovatel Armáda spásy

 • Čsl. armády 837/36b, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
 • Posláním noclehárny Armády spásy v Krnově je poskytovat nocleh, hygienické zázemí, stravu a sociální poradenství mužům a ženám, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem služby je snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života na ulici a motivování klienta, aby svou nepříznivou situaci začal řešit a tím zahájil opětovné začlenění do společnosti.
 • Provozní doba: denně 19:00 – 7:30
 • Služba je zpoplatněna - dle ceníku služeb.
 • Kontaktní osoba: 
  Vedoucí sociální služby - Mgr. Milan Boháč (tel.: 773 770 350, email: milan.bohac@armadaspasy.cz),
  Sociální pracovnice - Lenka Řezáčová, DiS (tel.: 773 770 204)
 • Tel.: 773 770 207 - recepce, 24 hodin denně
 • Webhttps://armadaspasy.cz/pobocky/krnov/socialni-sluzby-krnov/nocleharna/

 

SENIORY, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OSOBY PEČUJÍCÍ O OSOBU BLÍZKOU

Pečovatelská služba – poskytovatel HELP-IN o.p.s.

 • Nemocniční 6, Město Albrechtice
 • Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením při úkonech péče o vlastní osobu a osobní hygieně; pomoc při zajištění chodu domácnosti – úklid, nákup, praní, žehlení, pochůzky; zajištění stravy – donáška nebo dovoz obědů, pomoc při přípravě a podání stravy; doprovod k lékaři, na úřady aj.; odvoz v místě anebo mimo místo bydliště.
 • Provozní doba: Po – pá: 7:00 – 15:30
 • Služba je zpoplatněná.
 • Kontakty: vedoucí pečovatelské služby – 733 535 582, pečovatel Město Albrechtice – 733 535 581
 • Web: http://www.help-in.cz/O-nas.html

Lůžka sociální péče – poskytovatel SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV

 • Nemocniční 184/2, 793 95 Město Albrechtice
 • Pobytová sociální služba – péče o osoby propuštěné ze zdravotnického zařízení, pro něž nelze po propuštění zajistit péči a pomoc prostřednictvím jiné osoby, terénní nebo pobytové sociální služby.
 • Služba je zpoplatněna a je poskytovaná 24 hodin denně. Délka pobytu omezena na 6 měsíců.
 • Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Houdková, vedoucí sociálních lůžek (tel.: 554 690 560)
 • Web: https://www.szzkrnov.cz/oddeleni/luzka-socialni-pece

Dům dobré vůle Žáry – poskytovatel CHARITA KRNOV

 • Žáry 3, Město Albrechtice
 • Dům dobré vůle Žáry poskytuje nepřetržitou pomoc, podporu a péči jednotlivcům i manželským párům se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastním sociálním prostředí, a to ani s pomocí své rodiny, terénní sociální služby nebo z jiných závažných důvodů.
 • Služba je zpoplatněna a je poskytována 24 hodin denně.
 • Kontaktní osoba: Bc. Monika Dudová, (email: monika.dudova@krnov.charita.cz)
 • Tel.: 595 170 379, 725 104 451
 • Web: https://krnov.charita.cz/jak-pomahame/dum-dobre-vule-zary/

CHARITNÍ DOMOV - poskytovatel Česká katolická charita

 • Úzká 1, 793 95 Město Albrechtice
 • Charitní domov ve Městě Albrechticích je domovem pro řeholní sestry Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a kněze v seniorském věku, kteří požadují a potřebují pomoc k běžnému a důstojnému životu, chtějí žít v církevním prostředí a prožít v něm klidné důstojné a plnohodnotné stáří. Cílem veškeré činnosti Domova je především vytváření takových podmínek soužití celé komunity, které zajišťují podporu soběstačnosti obyvatel, umožňují jejich osobní realizaci ve prospěch domova i zachování duchovních potřeb. 
 • Činnost Domova je provozována nepřetržitě 24 hodin denně a poskytuje celodenní stravování, zdravotní péči, pomoc při péči o vlastní osobu, rehabilitaci pro udržení a rozvoj fyzických a psychických funkcí, aktivizační činnost (ruční práce, četba, společenské hry, vycházky atp.), doprovod k lékařům, na úřady, denní návštěvy, pastorační péči a další.
 • Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Jedelská, ředitelka domova
 • Tel.: 554 652 899
 • Email: charitaalbrechtice.cz@seznam.cz
 • Web: https://www.ckch.cz/uvod

Chráněné bydlení – poskytovatel HARMONIE, p. o.

 • B. Smetany 35, P. Bezruče 4, Krnovská 1, Pod Hůrkou 26, 793 95 Město Albrechtice
 • Služba je poskytována dospělým osobám s mentálním a vícenásobným postižením. Těmto osobám je poskytována taková podpora, aby mohli bydlet v běžných domácnostech.
 • Služba je zpoplatněna a je poskytovaná 24 hodin denně.
 • Kontaktní osoba: Bc. Yvona Marečková, vedoucí služby (tel.: 731 692 321)
 • Web: https://po-harmonie.cz/chranene-bydleni-v-krnove-meste-albrechticich-a-osoblaze-s-kapacitou-80-klientu/

Sociálně terapeutické dílny – poskytovatel HARMONIE, p. o.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru