Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Územní souhlas


Stavební úřad místo územního rozhodnutí vydá územní souhlas pokud:

 1. záměr je situován v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
 2. poměry v území se podstatně nemění
 3. záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (netýká se běžných přípojek)
 4. záměr nepodléhá posuzování ve zjišťovacím řízení a nebylo vydáno stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí

Územní souhlas postačí v případech:

 • stavebních záměrů uvedených v § 103 stavebního zákona, nejčastěji to jsou:
  • stavby do 25 m2 o jednom nadzemním podlaží a do 5 m výšky, nepodsklepené, které nejsou na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, pokud neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, nebo neslouží  k ustájení nebo chovu zvířat
  • stavby pro zemědělství do 60 m2 a do 5 m výšky, bez podsklepení
  • stavby pro zemědělství 60-300 m2 , nebo nad 5 m výšku, ale maximálně do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží bez podsklepení – pokud nebude tato stavby určena  pro ustájení zvířat, chovatelství nebo pro uskladnění a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnoji)
  • stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží do 16 m2 a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m
  • nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů  (nutná kolaudace)
  • distribuční soustava v elektroenergetice s výjimkou budov (nutná kolaudace)
  • distribuční soustava v plynárenství s výjimkou budov a těžební plynovody (nutná kolaudace)
  • rozvodné tepelné zařízení s výjimkou budov (nutná kolaudace)
  • vedení sítí veřejného osvětlení (nutná kolaudace)
  • stavby a zařízení pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby a zařízení vodního díla
  • vodovodní, kanalizační a energetické přípojky a přípojky elektronických komunikací
  • zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3
  • zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m
  • nádrže na vodu do 100 m3 ve vzdálenosti min. 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi
  • oplocení  (vyšší než 2 m, a které hraniční s veřejně přístupnými komunikacemi nebo veřejným prostranstvím)
  • reklamní a informační zařízení (plocha nad 0,6 m2 , umístění na fasádě objektu, nebo samostatná stavební konstrukce v ochranném pásmu komunikace)
  • výrobky plnící funkcí stavby
  • odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo které mohou způsobit znečištění životního prostředí
  • bazén  nebo skleník na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, o ploše větší než 40 m2
  • stožáry pro vlajky výšky nad 8 m
 • ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení
 • změn staveb
 • změn druhu pozemku a způsobu využití pozemků o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2

Plánovaný záměr a jeho způsob povolení je lépe nejdříve projednat se stavením úřadem.  Způsob povolení může být ovlivněn mnoha faktory, které jsou velmi individuální.

Kde chci plánovaný záměr umístit:

 1. Město Albrechtice
  1. k.ú. Burkvíz
  2. k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic
  3. k.ú. Dlouhá Voda
  4. k.ú. Hynčice u Krnova
  5. k.ú. Linhartovy
  6. k.ú. Město Albrechtice
  7. k.ú. Opavice
  8. k.ú. Piskořov
  9. k.ú. Valštejn
  10. k.ú. Ztracená Voda
 2. Holčovice
  1. k.ú. Dlouhá Ves
  2. k.ú. Hejnov
  3. k.ú. Holčovice
  4. k.ú. Jelení u Holčovic
  5. k.ú. Komora
  6. k.ú. Spálené
 3. Třemešná
  1. k.ú. Rudíkovy
  2. k.ú. Třemešná
 4. Jindřichov
  1. k.ú. Arnultovice
  2. k.ú. Jindřichov ve Slezsku
 5. Janov - k.ú. Janov u Krnova
 6. Petrovice - k.ú. Petrovice ve Slezsku
 7. Vysoká
  1. k.ú. Bartultovice
  2. k.ú. Pitárné
  3. k.ú. Vysoká ve Slezsku
 8. Liptaň
  1. k.ú. Bučávka
  2. k.ú. Horní Povelice
  3. k.ú. Liptaň
 9. Heřmanovice – k.ú. Heřmanovice

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru