Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. NÁZEV

 • Město Město Albrechtice

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

 • Město vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
 • Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  • Město Město Albrechtice
   nám. ČSA 27/10
   793 95 Město Albrechtice
    
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  • Město Město Albrechtice
   nám. ČSA 27/10
   793 95 Město Albrechtice
    
 • 4.3 Úřední hodiny
  • Městský úřad
   • Pondělí: 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
   • Středa:   08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
   • Čtvrtek:  08.00 - 12.00
     
  • Pokladna
   • Pondělí: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.30
   • Středa:   08.00 - 12.00, 13.00 - 16.30
   • Čtvrtek:  08.00 - 12.00
     
 • 4.4 Telefonní čísla
 • 4.5 Adresa internetové stránky
 • 4.6 Adresa e-podatelny
 • 4.7 Adresa datové schránky
  • qz9b27r
    
 • 4.8 Další elektronické adresy

5. BANKOVNÍ SPOJENÍ

 • Bankovní účet: 155949106/0300 vedený u ČSOB a.s. Praha, pobočka Krnov

6. IČ

 • 00296228

7. DIČ

 • CZ00296228

8. DOKUMENTY

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

 • Podatelna

11. PŘEDPISY

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • 11.2 Vydané právní předpisy
  • Město vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.  
  • Přehled vydaných právních předpisů

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.
  • Sazebník úhrad
    
 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  • Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. LICENČNÍ SMLOUVY

 • 13.1 Vzory licenčních smluv
  • V současné době nejsou pro Město Město Albrechtice poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.
    
 • 13.2 Výhradní licence
  • V současné době nejsou pro Město Město Albrechtice  poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.


POSKYTNUTÉ INFORMACE

POPISY ÚKONŮ ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI - ŽIVOTNÍ SITUACE

FORMULÁŘE

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru