Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Rekonstrukce vodovodu ul. Okružní


Práce na rekonstrukci vodovodu na ulici Okružní byly dokončeny.


Zhotovitel: Jesenická vodohospodářská společnost, s. r. o.
Technický dozor: Ing. Petr Čevela
Termín provádění: 23. 5. 2022 – 7 týdnů
Práce byly zahájeny 23. 5. 2022. Stavba byla dokončena k 20. červnu až po úpravu asfaltů. V současné době bude probíhat frézování, následně bude probíhat pokládání asfaltů a kolaudace. Práce budou hotovy v polovině července. Přeložka vodovodu Okružní ulice je příprava pro realizaci vodovodu do městských částí Linhartovy a Opavice.

Aktualizováno 29. 6. 2022


Rekonstrukce vodovodu na ul. Okružní se pomalu, ale jiště blíží ke konci. 

FotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 15. 6. 2022


Práce na Okružní pokračují. 

FotoFotoFoto

 

 

 

Aktualizováno 1. 6. 2022


Stavební práce na rekonstrukci vodovodu ul. Okružní byly zahájeny. Ve středu 25. 5. 2022 proběhne kontrolní den.

Aktualizováno 23. 5. 2022


Dne 11. 4. 2022 schválila Rada města Město Albrechtice uzavření smlouvy na zhotovitele realizace stavby mezi Městem Město Albrechtice, IČ 00296228, se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice jako objednatelem a zhotovitelem firmou Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s.r.o., Tovární 202/3, 790 01 Jeseník, IČO: 46580328 na realizaci stavby Rekonstrukce vodovodu ul. Okružní, Město Albrechtice za 2 716 597,00 Kč bez DPH.

Technický dozor bude provádět Ing. Petr Čevela, Jiráskova 645/23, 794 01 Krnov, IČ: 08719373

Předání staveniště: 23. 5. 2022 

Aktualizováno 11. 5. 2022


Předpokládaný termín zahájení díla: 05/2022
Termín dokončení díla: max. 7 týdnů ode dne předání staveniště
Termín pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne předání stavby

Předmětem projektové dokumentace je výstavba vodovodního řadu ve městě Město Albrechtice v ulici Okružní. Jedná se o přeložku vodovodního řadu do nové trasy včetně propojení stávajících vodovodních přípojek na nové vodovodní potrubí vyžadující územní a stavební povolení. Stavební práce zahrnují výstavbu vodovodního řádu, napojení na stávající přípojky, veškeré zkoušky a další náležitosti uvedené v projektové dokumentaci. Vodovodní potrubí bude uloženo do otevřeného výkopu a vodovodní řád bude z potrubí PE100RC bez ochranného pláště v tlakové řadě SDR 17 dimenze d160 a d90.

Celková délka navrženého řádu včetně propojů z potrubí z vysokohustotního polyetylenu činí 185,34m.

Stavba byla povolena společným územním a stavebním povolením, které vydal Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí.

Aktualizováno 11. 5. 2022


Dne 1. března 2022 byla vyhlášena nová veřejná zakázka: rekonstrukce vodovodu ulice Okružní

  • Druh veřejné zakázky: stavební práce
  • Předpokládaná hodnota: 3 500 000 Kč bez DPH
  • Popis předmetu veřejné zakázky: jedná se o přeložku vodovodního řádu do nové trasy včetně propojení stávajících vodovodních přípojek na nové vodovodní potrubí.
  • Podkladem pro zpracování nabídky veřejné zakázky je dokumentace pro provádění stavby, kterou vypracovala firma JVS, Ing. Alois Mazák, Tovární 202/3, 790 01 Jeseník, IČ:46580328, datum zpracování: 12/2021, výkaz výměr a technická specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.

Aktualizováno 1. 3. 2022

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru