Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Sociální služby


Poradenství občanům v oblasti sociální problematiky poskytují zaměstnanci správního odboru. 

Na Albrechticku působí sociální služby, zaměřující se ve své činnosti na:

RODINY, DĚTI, MLÁDEŽ, OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ, OSOBY V NOUZI, ETNICKÉ SKUPINY

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku – poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE

 • Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku poskytuje službu pro děti a mládež ve věku 6 – 20 let, které zažívají nebo jsou ohroženy nepříznivou sociální situací.
 • Provozní doba: St: 12:30 – 17:00, Čt: 12:30 – 17:00, Pá: 12:30 – 16:30
 • Služba je poskytována zdarma.
 • Kontaktní osoba: Bc. Jan Šperl, vedoucí střediska (tel.: 604 228 201, email: nzdm@slezskadiakonie.cz)
 • Kontakty na pobočky: Albrechticko: Bc. Nela Krákorová, sociální pracovník (tel.: 739 525 251,email: nzdm.sp@slezskadiakonie.cz
 • Web: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum104

Sociální asistence Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko – poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE

 • Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice
 • Poradenství a podpora rodiny v oblasti bydlení, výchovy a vzdělávání dětí, finančního hospodaření, komunikace s úřady aj.
 • Provozní doba: Po – pá: 07:00 – 18:00 - dle individuálních potřeb klientů a dohody s pracovníkem
 • Služba je poskytována zdarma.
 • Kontaktní osoba: Bc. Šárka Vojkůvková, DiS. (tel.: 731 692 936, email: sas.ma@slezskadiakonie.cz)
 • Webhttps://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum102

Poradna rané péče „Matana“ – poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE

 • Hlubčická 9, 794 01 Krnov
 • Služba určena rodinám s dětmi do 7 let věku, které vnímají odlišnosti ve vývoji svého dítěte (opožděný vývoj, pohybové, mentální anebo kombinované postižení, autismus, děti předčasně narozené).
 • Služba je poskytována zdarma – terénní formou nebo ambulantní formou na adrese poradny: Hlubčická 9, 794 01 Krnov.
 • Doba poskytování služby: terénní forma: po – pá: 08:00 – 18:00, ambulantní forma: út: 08:00 – 13:00
 • Tel.: 731 191 868 – kontakt pro zájemce o službu
 • Email: matana@slezskadiakonie.cz
 • Web: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum25

Azylový dům pro muže - poskytovatel Armáda spásy

 • Čsl. armády 837/36b, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
 • Posláním Azylového domu Armády spásy v Krnově je poskytování ubytování a podpory lidem, kteří se ocitli bez přístřeší, a prostřednictvím individuální sociální práce podporování jejich nezávislosti na sociálních službách a napomáhání jejich začlenění do společnosti.
 • Provozní doba: celodenní
 • Služba je zpoplatněna - dle platného ceníku služeb. Povinně je hrazeno ubytování a praní šatstva, další služby dle vlastního výběru.
 • Kontaktní osoba: Mgr. Milan Boháč, vedoucí sociální služby (tel.: 773 770 350, email: milan.bohac@armadaspasy.cz), Mgr. Růžena Hůlková, sociální pracovnice (tel.: 773 770 203, email: ruzena.hulkova@armadaspady.cz, Lenka Řezáčová, DiS, sociální pracovnice (tel.: 773 770 204, email: lenka.rezacova@armadaspasy.cz),
 • Tel.: 773 770 207 - recepce, pracovník v sociálních službách - 24 hodin denně
 • Web: https://armadaspasy.cz/pobocky/krnov/socialni-sluzby-krnov/azylovy-dum/ 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - poskytovatel Armáda spásy

 • ​​​​​​Čsl. armády 837/36b, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
 • Posláním Azylového domu Armády spásy v Krnově je poskytování ubytování a podpory lidem, kteří se ocitli bez přístřeší, a prostřednictvím individuální sociální práce podporování jejich nezávislosti na sociálních službách a napomáhání jejich začlenění do společnosti.
 • Provozní doba: celodenní
 • Služba je zpoplatněna - dle platného ceníku služeb. Povinně je hrazeno ubytování a praní šatstva, další služby dle vlastního výběru.
 • Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Vejmolová, vedoucí služby (tel.: 773 770 199, email: pavla.vejmolova@armadaspasy.cz), Mgr. Ester Moravcová, sociální pracovnice (tel.: 773 770 202, email: ester.moravcova@armadaspasy.cz), Bc. Věra Platošová, DiS, sociální pracovnice (tel.: 773 770 255, email: vera.platosova@armadaspasy.cz), Bc. Michaela Němcová, sociální pracovnice (tel.: 773 770 201, email: michaela.nemcova@armadaspasy.cz)
 • Tel.: 773 770 205 - recepce, pracovník v sociálních službách - 24 hodin denně
 • Web: https://armadaspasy.cz/pobocky/krnov/socialni-sluzby-krnov/azylovy-dum-pro-zeny-a-matky-s-detmi/

Noclehárna - poskytovatel Armáda spásy

 • Čsl. armády 837/36b, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
 • Posláním noclehárny Armády spásy v Krnově je poskytovat nocleh, hygienické zázemí, stravu a sociální poradenství mužům a ženám, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem služby je snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života na ulici a motivování klienta, aby svou nepříznivou situaci začal řešit a tím zahájil opětovné začlenění do společnosti.
 • Provozní doba: denně 19:00 – 7:30
 • Služba je ambulantní a je zpoplatněna - dle ceníku služeb.
 • Kontaktní osoba: Mgr. Milan Boháč, vedoucí sociální služby (tel.: 773 770 350, email: milan.bohac@armadaspasy.cz), Lenka Řezáčová, sociální pracovnice (tel.: 773 770 204, email: lenka.rezacova@armadaspasy.cz)
 • Tel.: 773 770 206, 773 770 207 - recepce, pracovník v sociálních službách - 24 hodin denně
 • FB: Armáda spásy, Sociální služby Krnov
 • Webhttps://armadaspasy.cz/pobocky/krnov/socialni-sluzby-krnov/nocleharna/

 

SENIORY, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OSOBY PEČUJÍCÍ O OSOBU BLÍZKOU

Pečovatelská služba – poskytovatel HELP-IN o.p.s.

 • Nemocniční 6, Město Albrechtice
 • Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením při úkonech péče o vlastní osobu a osobní hygieně; pomoc při zajištění chodu domácnosti – úklid, nákup, praní, žehlení, pochůzky; zajištění stravy – donáška nebo dovoz obědů, pomoc při přípravě a podání stravy; doprovod k lékaři, na úřady aj.; odvoz v místě anebo mimo místo bydliště.
 • Provozní doba: Po – pá: 07:00 – 15:30 a o víkendech dle dohody
 • Služba je zpoplatněná.
 • Kontakty: vedoucí pečovatelské služby – 733 535 582, pečovatel Město Albrechtice – 733 535 581
 • Web: http://www.help-in.cz/O-nas.html

Lůžka sociální péče – poskytovatel SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV

 • Nemocniční 184/2, 793 95 Město Albrechtice
 • Pobytová sociální služba – péče o osoby propuštěné ze zdravotnického zařízení, pro něž nelze po propuštění zajistit péči a pomoc prostřednictvím jiné osoby, terénní nebo pobytové sociální služby.
 • Služba je zpoplatněna a je poskytovaná 24 hodin denně.
 • Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Houdková, vedoucí sociálních lůžek (tel.: 603 557 265)
 • Web: http://szzkrnov.cz/pacienti-a-navstevnici/pobytova-socialni-sluzba

Dům dobré vůle Žáry – poskytovatel CHARITA KRNOV

 • Žáry 3, Město Albrechtice
 • Domov pro seniory s chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním a zdravotním postižením.
 • Služba je zpoplatněna a je poskytována 24 hodin denně.
 • Kontaktní osoba: Bc. Monika Dudová, (email: monika.dudova@krnov.charita.cz)
 • Tel.: 595 170 379, 725 104 451
 • Web: https://krnov.charita.cz/jak-pomahame/dum-dobre-vule-zary/

CHARITNÍ DOMOV - poskytovatel Česká katolická charita

 • Úzká 1, 793 95 Město Albrechtice
 • Charitní domov ve Městě Albrechticích je domovem pro řeholní sestry Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a kněze v seniorském věku, kteří požadují a potřebují pomoc k běžnému a důstojnému životu, chtějí žít v církevním prostředí a prožít v něm klidné důstojné a plnohodnotné stáří. Cílem veškeré činnosti Domova je především vytváření takových podmínek soužití celé komunity, které zajišťují podporu soběstačnosti obyvatel, umožňují jejich osobní realizaci ve prospěch domova i zachování duchovních potřeb. 
 • Činnost Domova je provozována nepřetržitě 24 hodin denně a poskytuje celodenní stravování, zdravotní péči, pomoc při péči o vlastní osobu, rehabilitaci pro udržení a rozvoj fyzických a psychických funkcí, aktivizační činnost (ruční práce, četba, společenské hry, vycházky atp.), doprovod k lékařům, na úřady, denní návštěvy, pastorační péči a další.
 • Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Jedelská, ředitelka domova
 • Tel.: 554 652 899
 • Email: charitaalbrechtice.cz@seznam.cz
 • Web: https://www.ckch.cz/uvod

Chráněné bydlení – poskytovatel HARMONIE, p. o.

Sociálně terapeutické dílny – poskytovatel HARMONIE, p. o.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 5. 6. 2023
oblačno 20 °C 11 °C
úterý 6. 6. polojasno 19/8 °C
středa 7. 6. zataženo 15/10 °C
čtvrtek 8. 6. jasno 20/8 °C