Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Historie kláštera


Roku 1872 přičiněním místního kaplana Alberta Engelbrechta zakoupila Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského z Těšína stavební místo pro stavbu kláštera a dívčí hospodářské a industriální školy. Patrně r. 1878 byla postavena první budova. Zpočátku fungoval jako škola dům č. 28. Sestry se věnovaly kromě vyučování též individuální ambulantní péči potřebným v domácnostech. Ve štítě domů se nacházela socha Panny Marie s nápisem Marienstift - Mariánský ústav (Socha se dochovala dodnes, nachází se nad hlavním vchodem do budovy). 

Politická situace si po první světové válce vynutila vznik zvláštní provincie v Československu. V tehdejší době již třebnické sestry měly na území severní Moravy velké množství domů. Jako vhodné místo bylo vybráno právě Město Albrechtice. Dne 15. dubna 1923 se tak budova v Albrechticích stala sídlem nové provincie. K původní budově Marienstiftu postupně přibyly další dvě budovy a později byla postavena i nemocnice.

Po druhé světové válce vyvstala potřeba dům připojit k pražské provincii. Přičiněním Matky Klementy Soukupové klášter nebyl za komunistického režimu zkonfiskován, pouze přešel roku 1960 pod správu Charity. Charitním domovem zůstává toto místo až do dnešních dnů.

Klášter

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru