Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Veřejná podpora pro rok 2016

Veřejná podpora pro rok 2016

Program k poskytnutí dotace z rozpočtu města Město Albrechtice na rok  2016

ÚÚčelem poskytování dotací z  rozpočtu města Město Albrechtice je podpora činností neziskového charakteru zejména v oblasti kultury, sportu a podpora ostatních aktivit občanů přispívajících k rozvoji občanské společnosti a také podpora v sociální oblasti.

Dotace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Řídí se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podléhá kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V sociální oblasti se řídí dle zákona č. 108/2006 Sb.. Na poskytnutí dotace nevzniká právní nárok a nezakládá příjemci nárok na další dotace v následujících letech.

Předpokládaný celkový objem prostředků vyčleněných v rozpočtu města na dotace v roce 2016 byl stanoven na 1.400 000 Kč a to:

 1 000 000 Kč (kultura, sport a ostatní aktivity)

   400 000 Kč (sociální oblast)

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 1.11.2015 do 30.11.2015.

 

Podmínky a kritéria pro poskytnutí dotace najdete v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice zde:

 

 

 

Po přijetí usnesení zastupitelstva města bude oznámení o schválení dotace včetně výzvy k podpisu smlouvy zveřejněno na úřední desce umožňující dálkový přístup.

 

Formulář žádosti o poskytnutí dotace a přílohy najdete zde:

Příloha č.1 - Žádost o dotaci

Příloha č.2 - Čestné prohlášení

Příloha č.3 - Položkový rozpočet

Příloha č.4 a) - Jmenný neveřejný seznam

Příloha č.4 b) - Jmenný veřejný seznam

Příloha č.5 - Smlouva

Příloha č.6 - Vyúčtování dotace

 

Formulář žádosti o poskytnutí dotace a přílohy pro sociální oblast najdete zde:

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města 2016

Rozpočet služby - žádost M. Albrechtice-2016

Vyúčtování veř.fin.podpory M. Albrechtice

 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru