Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Občanské svatební obřady


Občanské obřady se konají v obřadní síni Měšťanského domu, která se nachází v budově Měšťanského domu na adrese nám. ČSA 21/22.

Sňatek lze uzavřít také na jiném vhodném místě tohoto matričního obvodu, a to na základě žádosti snoubenců a po uhrazení správního poplatku 3 000,- Kč (dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Nejvíce využívaným místem pro uzavírání manželství v našem matričním obvodu je zámek Linhartovy. Za nájem těchto prostor je stanovena částka 2 500 Kč bez DPH (tento poplatek schválila rada města na základě usnesení 23/5R/5a dne 15. 2. 2023) + 3 000 Kč poplatek na matrice za vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu (dle zákona č. 634/2004 Sb.) Více o svatebních obřadech na zámku Linhartovy.

Svatby se často konají i na zahradách nebo také v prostorách obecních úřadů spadajících do našeho matričního obvodu, např. v Holčovicích a Třemešné (pokud má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt v této menší obci, je také možné, aby je oddával přímo pan starosta této obce).
 

PRŮBĚH OBČANSKÉHO SVATEBNÍHO OBŘADU

  • V den svatby se snoubenci a jejich svědci dostaví na  místo konání svatby minimálně 15 minut před obřadem a musí matrikářce předložit platné doklady totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
  • Pokud obřad probíhá v obřadní síni Měšťanského domu v Městě Albrechticích zajišťuje matrika základní květinovou výzdobu obřadní místnosti.
  • Hudební doprovod u obřadu je zajištěn (reprodukovaná hudba).
  • Zajištění fotografa nebo kameramana ke svatebním obřadům je záležitostí snoubenců – kontakt na zkušené fotografy mohou zájemci získat na matrice Městského úřadu v Městě Albrechticích.
  • Přípravu a výzdobu místa pro svatební obřady konané „ na jiném povoleném vhodném místě“ si zajišťují snoubenci sami, dle vlastních představ a požadavků. Matrika v tomto případě zodpovídá pouze za řádný průběh svatebního obřadu.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru