Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

K.Ú. Dlouhá Voda


MĚSTO ALBRECHTICE k.ú. Dlouhá Voda

 1. žádost o územní souhlas – oznámení záměru (ke stažení) + plná moc – v případě, že Vás bude někdo v řízení zastupovat
 2. celková situace v měřítku katastrální mapy, na kterém je záměr vyznačen (rozměry, vzdálenosti od hranic pozemku, vzdálenost od okolních staveb)
 3. jednoduchý technický popis záměru doplněný o základní projektovou dokumentaci, která nemusí být zpracována autorizovanou osobou (půdorysy, pohledy, řezy apod.)
 4. dále žadatel připojí:
 • koordinované závazné stanovisko Městského úřadu v Krnově, odbor výstavby a životního prostředí
 • stanovisko správce povodí, pokud se umisťovaný záměr nachází blíže než 2 m od vodního toku – Lesy České republiky, správa toku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek – Místek
 • stanovisko Ministerstva obrany – zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby 0-50 m nad terénem (dle územního plánu – doporučujeme konzultaci se stavebním úřadem)
 • stanovisko Českých radiokomunikací a Ministerstva obrany – radioreléový spoj (dle územního plánu se toto vyjádření týká pozemků parc.č. 39, parc.č. 736, parc.č. 31/2, parc.č. 32/1, parc.č. 40/3, parc.č. 42/1 a  parc.č. 571/1 -  doporučujeme konzultaci se stavebním úřadem)
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
  • Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
  • Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.
  • Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s.
  • Vyjádření společnosti CETIN a.s.
  • Vyjádření o existenci sítí ve správě obce Město Albrechtice – veřejné osvětlení

Poznámka: V případě, že z vyjádření a sdělení je jasné, že se záměr nachází blíže než 2 m od zařízení a vedení této společnosti či obce, je nutné toto vyjádření doplnit o souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy.

 • souhlasy osob, která mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, v případě, že se navrhovaný záměr nachází ve vzdálenosti méně než 2 m od hranice pozemku či stavby – souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy (FO – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a podpis, PO – razítko a podpis (případně název, IČ, sídlo a podpis)).

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru