Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

O MĚSTĚ

Město Albrechtice je město v okrese Bruntál, ležící asi 13 km severozápadně od Krnova. Od  okrajových částí města se zvedají zalesněné stráně vrcholků, které jsou součástí pohoří Jeseníky. Katastrální výměra města je 6 527 ha a žije zde přibližně 3 500 obyvatel.

 

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
Pondělí: 08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
Středa:   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
Čtvrtek:  08.00 - 12.00

Pokladna
Pondělí: 08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
Středa:   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
Čtvrtek:  08.00 - 12.00

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

Adresa
nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice

E-mail
podatelna@mesto-albrechtice.cz

Telefon
+420 774 420 748

Vyhlašujeme fotosoutěž

Fotíte rádi? Město vyhlásilo fotosoutěž o nejlepší fotografii z Města Albrechtic.

Vyhlašujeme fotosoutěž o nejlepší fotografii z Města Albrechtic

Fotíte rádi? Máte doma povedené fotky z jakéhokoliv místa z Města Albrechtic? Fantazii se meze nekladou. Ať už se jedná o fotografii rozhledny na Hraničním vrchu či parku Bedřicha Smetany. Vítězem se můžete stát kdokoliv z vás! Město Město Albrechtice vyhlásilo fotosoutěž, která probíhá od 18. května do 15. července 2020. Do soutěže se může zapojit každý. Důležité je, aby fotografie byla pořízena v Městě Albrechticích a byla zaslána na e-mail p.hanusova@mesto-albrechtice.cz nejpozději do 15. července. Porota v průběhu července vybere tři nejzdařilejší snímky a soutěžící odmění hodnotnými cenami. Podrobná pravidla naleznete níže.

Pravidla sotěže

Pořadatel fotosoutěže

Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10 793 95 Město Albrechtice

Téma fotosoutěže

Město Albrechtice na fotografiích občanů aneb reprezentativní fotografie z města Město Albrechtice a z všech příměstských částí. 

Termín konání soutěže

Fotosoutěž probíhá od 18. 5. 2020 do 15. 7.  2020. Konečná uzávěrka je 15. 7.  ve 23:59 hodin. Následně v průběhu července 2020 proběhne vyhodnocení soutěže.

Účastníci fotosoutěže

Účastníkem se může stát každá fyzická osoba, která v době trvání fotosoutěže zašle fotografii na uvedený e-mail p.hanusova@mesto-albrechtice.cz a uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště – popřípadě kontaktní adresu, pokud se neshoduje s adresou trvalého bydliště, e-mail, telefonní kontakt*). Osoba mladší 18-ti let se může  účastnit, pokud má souhlas zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce je třeba kdykoliv na vyzvání prokázat.

*telefonní kontakt bude použit pro rychlejší komunikaci s účastníkem soutěže např. v případě výhry či nedostatků v zaslaných podkladech požadovaných k účasti v soutěži.

Soutěžní fotografie

 • Nejsou povoleny fotografie složené z několika snímků - fotomontáže. Obsah fotografie nesmí být pozměněn přidáním, přeskládáním, zkreslením nebo odstraněním lidí nebo předmětů na snímku
 • Všechny fotografie musí být označeny názvem s podrobným popiskem v češtině odpovídajícím na otázky, kdo, co, kdy a kde
 • Do soutěže přijímáme pouze fotografie v  kvalitě – min. 150 DPI, formátu JPG, TIFF nebo RAW. Velikost fotografie musí být alespoň  800 kB max. 5 MB.
 • Každý účastník může poslat maximálně 5 fotografií.
 • Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které nejsou pořízeny v Městě Albrechticích a nesplňují tedy téma soutěže.
 • Organizátor nepřebírá odpovědnost za obsah soutěžních fotografií.
 • Fotografie nízké technické kvality, rozmazané, neostré nebo jinak deformované nejsou do soutěže zařazeny.
 • Fotografie nesmí obsahovat dodatečné rámečky ani texty.
 • Do soutěže nebudou zařazeny fotografie s neetickým obsahem propagující pornografii, násilí, vulgaritu, rasismus, xenofobii apod.

Zasláním soutěžních fotografie účastník prohlašuje, že:

 • Souhlasí s podmínkami a pravidly fotosoutěže
 • Fotografii pořídil osobně a je držitelem autorských práv
 • Nositelům autorských práv zůstávají zachována osobnostní autorská práva k jejich dílu. Nositelé autorských práv udělují pořadateli soutěže městu Město Albrechtice neomezené a nevýlučné oprávnění k užití vybraných fotografií ve formě obrázků všemi způsoby užití ve spojení s podporou a propagací pořadatele soutěže město Město Albrechtice tedy zejména (nikoli však výlučně) tiskem, vystavováním, sdělováním veřejnosti televizním vysíláním, počítačovou nebo obdobnou sítí, zpřístupněním ve veřejném archívu apod. a to vše bez množstevního omezení na území celého světa  na celou dobu ochrany autorských práv. Oprávnění dle předchozí věty může pořadatel částečně poskytnout i třetí osobě. Licence se poskytuje bezplatně. Pořadatel je oprávněn fotografie přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to pro účely dalšího užití děl v rozsahu výše uvedeném.

Způsob vyhodnocení fotosoutěž

Vyhodnocení proběhne v průběhu července 2020. Porota ustanovená Městským úřadem Město Albrechtice vybere 3 nejlepší fotografie. Výherci budou vyhlášení na všech informačních kanálech města Město Albrechtice (webové stránky, facebookové stránky města Město Albrechtice, Zpravodaj Města Albrechtic i na informačním kanále kabelové televize).

Výherce bude o výhře srozuměn e-mailem nebo telefonicky. Věcné ceny mu budou následně předány nebo zaslány poštou. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu. Není možná výměna ceny za jinou, stejně tak není možné vyměnit udělenou cenu za jiné předměty nebo služby.


Ostatní podmínky soutěže

Organizátor fotosoutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla nebo fotosoutěž zrušit bez udání důvodu.

Účastí ve fotosoutěži (zasláním fotografie a osobních údajů) vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a podmínkami fotosoutěže. Zároveň v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), bere účastník na vědomí a souhlasí se zpracováváním jím poskytnutých osobních údajů v průvodním emailu pořadatelem soutěže. Údaje budou zpracovány za účelem administrace fotosoutěže a za účelem nabízení obchodu nebo služeb organizátora. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automaticky a to přímo prostřednictvím zaměstnanců pořadatele soutěže. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání fotosoutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem zaslané fotografii nebo do odvolání tohoto souhlasu. Účastník fotosoutěže souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má veden trvalý pobyt, a to ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků fotosoutěže.

Tento souhlas je dobrovolný a může ho účastník kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu p.hanusova@mesto-albrechtice.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla pořadatele fotosoutěže. Na zpracování osobních údajů účastníka jsou založeny podstatné principy fotosoutěže. Účastník proto tak bere na vědomí, že odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde k ukončení účasti v soutěži.

Účastník, který  poskytl pořadateli osobní údaje, má ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

● právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné

● právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů

● právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně

● právo na omezení zpracování osobních údajů

● právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může účastník získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobních údajů

● právo odvolat souhlas, viz. informace výše

● právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že správce  porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení. Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů je pořadatel (tzn. město Město Albrechtice).

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 1. 7. 2020 8:08
Datum poslední aktualizace: 2. 7. 2020 13:47
Autor: Petra Hanusová

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
1
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3
1
4 5 6

Aktuální počasí

Počasí dnes:

4. 8. 2020

zatazenosdestem

Bude oblačno až zataženo, ráno místy vydatný déšť, během dne místy přeháňky nebo déšť, na JV ojediněle i bouřky. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 14 až 10°C.