Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Co dělat, když hrozí povodně

 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity:

  • I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI
    Nastává nebezpečí povodně, orgány samosprávy obcí a orgány okresních orgánů organizují hlídkovou službu na vodních tocích, je organizována povodňová hlásná služba.
  • II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI
    Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření ke zmírnění průběhu povodně.
  • III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ
    Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí a vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v  zaplaveném území, podle plánů se realizují technická opatření, vyprošťovací a  záchranné práce. O hrozbě či vzniku povodně mohou být občané informováni z  různých zdrojů: sirénami, sdělovacími prostředky, místním rozhlasem, mobilními megafony apod.

DALŠÍ INFORMACE O POVODŇOVÉ SITUACI LZE ZÍSKAT