Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Jak se chovat po povodni

 

Nechte si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku budovy, rozvody energií a kanalizaci.

Zlikvidujte vodou kontaminované potraviny, plodiny a uhynulé zvířectvo a  dodržujte základní hygienická pravidla.

Nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění.

Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků, nepijte vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita.

Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (nahlásit pojistnou událost, vyhotovit jejich soupis škod, zdokumentovat je fotografiemi, znaleckými posudky, účty, svědectvími).

Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní.

Jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem.

Dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů.

Na obecním úřadě se informujte o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte finanční, materiální, psychologickou nebo sociální pomoc.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru