Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Jak se chovat při evakuaci

 

Při evakuaci (a zaplavování domu) vypněte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody.

Vyvezte vozidlo z garáže, doplňte pohonné hmoty a zaparkujte ho mimo záplavové území, nebudete-li jej využívat při evakuaci.

Připravte si evakuační zavazadla pro svou rodinu.

Přestěhujte potraviny, oblečení, nábytek, stroje a zařízení, suroviny a  další materiály do výše položených míst v bytě, nebo do vyšších pater budovy.

Odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky.

Odstraňte nebo řádně upevněte snadno odplavitelný materiál.

Uvolněte cestu domácímu a hospodářskému zvířectvu.

Uvědomte o evakuaci sousedy.

Dobře se oblečte a obujte.

Uzavřete a uzamkněte všechny vstupy a okna.

Při opuštění domácnosti dejte na dveře oznámení, kdo, kdy a kam se  evakuoval, popř. kde jsou umístěna hospodářská zvířata.

Malým dětem vložit do kapsy kartičku se jménem a adresou.

Vezměte si s sebou evakuační zavazadlo.

Zbytečně neriskujte, jednej v klidu a s rozvahou.

Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou, opusťte ohrožený prostor.