Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Jak se připravit na příchod povodně

 

Informujte se na obecním úřadě, zda se vaše obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém území či v území ohroženém zvláštní povodní.

Informujte se o místě a způsobu evakuace, o případné humanitární pomoci a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni.

Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.

Připravte si materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd. (pytle s pískem fólie, desky, ucpávky kanalizace).

Poveďte si povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a  zajistěte, aby neupevněný materiál, ploty, boudy a další překážky nebránily volnému průtoku vody a nevytvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku.

Buďte v pohotovosti, trvale sledujte předpovědi počasí, stav hladiny vodního toku a rybníka (může-li vás ohrozit).

Sledujte hromadné sdělovací prostředky a místní sdělovací prostředky

Řiďte se pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů, aktivně se zapojte do ochrany před povodní dle jejich pokynů.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru