Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Nejdůležitější předpisy ze Sbírky zákonů

 

podle kterých město Město Albrechtice jedná a rozhoduje.

Sbírky zákonů v plném znění v elektronické podobě jsou přístupné na stránkách Ministerstva vnitra.
 

ZÁKON Č. 106/1999 SB.

 • O svobodném přístupu k informacím.

ZÁKON Č. 227/2000 SB.

 • O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů.

ZÁKON Č. 312/2002 SB.

 • O úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění plátných předpisů.

ZÁKON Č. 499/2004 SB.

 • O archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění.

ZÁKON Č. 500/2004 SB.

 • Správní řád.

ZÁKON Č. 200/1990 SB.

 • O přestupcích.

ZÁKON Č. 565/1990 SB.

 • O místních poplatcích.

ZÁKON Č. 128/2000 SB.

 • O obcích.

ZÁKON Č. 133/2000 SB.

 • O evidenci obyvatel a rodných číslech.

ZÁKON Č. 159/2006 SB.

 • O střetu zájmů ve znění platných předpisů.

ZÁKON Č. 183/2006 SB.

 • O územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon).

ZÁKON Č. 89/2012 SB.

 • Občanský zákoník.

PLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA