Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Nejdůležitější předpisy ze Sbírky zákonů

 

podle kterých město Město Albrechtice jedná a rozhoduje.

Sbírky zákonů v plném znění v elektronické podobě jsou přístupné na stránkách Ministerstva vnitra.
 

ZÁKON Č. 106/1999 SB.

 • O svobodném přístupu k informacím.

ZÁKON Č. 227/2000 SB.

 • O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů.

ZÁKON Č. 312/2002 SB.

 • O úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění plátných předpisů.

ZÁKON Č. 499/2004 SB.

 • O archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění.

ZÁKON Č. 500/2004 SB.

 • Správní řád.

ZÁKON Č. 200/1990 SB.

 • O přestupcích.

ZÁKON Č. 565/1990 SB.

 • O místních poplatcích.

ZÁKON Č. 128/2000 SB.

 • O obcích.

ZÁKON Č. 133/2000 SB.

 • O evidenci obyvatel a rodných číslech.

ZÁKON Č. 159/2006 SB.

 • O střetu zájmů ve znění platných předpisů.

ZÁKON Č. 183/2006 SB.

 • O územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon).

ZÁKON Č. 89/2012 SB.

 • Občanský zákoník.

PLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru