Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Protipovodňová opatření

mžpeu

 

Protipovodňová opatření města Město Albrechtice

Protipovodňová opatření spočívají v instalaci lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu. Cílem projektu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení systému povodňové ochrany. Kromě samotného Města Albrechtice bude projekt z hlediska preventivních protipovodňových opatření prospěšný také pro další obce, které se nachází po směru toku, neboť i ony mohou využívat veřejně přístupná data z dPP Města Město Albrechtice, a včas se tak připravit na hrozbu přicházející povodňové vlny.

Součástí projektu je vytvoření aktuálního listinného povodňového plánu, jeho digitalizace a vybudování lokálního varovného systému. Realizací projektu bude 432 chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna místní část bude chráněna digitálním povodňovým plánem.

Veřejně dostupná verze na webu. Tento zdroj umožňuje každému občanovi seznámení s rozsahem ohroženého území, plánovanými opatřeními na omezení škod při povodni a základními kontaktními informacemi povodňových orgánů. Znalost občanů o místních poměrech při povodních a o jejich historii většinou umožní zpřesnit publikované informace v povodňovém plánu.

Vysílací zařízení bude umožňovat odvysílat buď verbální informaci, nebo informace z libovolného zvukového záznamu. Vysílací zařízení bude rovněž umožňovat směrovat vysílání do více skupin přijímacích hlásičů. Při aktivaci modulu napojení na zadávací pracoviště složek IZS – JSVV se výstražný signál bude vždy převádět do všech přijímacích hlásičů a to bez výjimky.

Systém bude umožňovat provedení přímého nouzového hlášení i prostřednictvím GSM telefonu nebo telefonu VTS. Vstup do systému přes telefon bude chráněn vstupním kódem. Vysílací zařízení bude umožňovat přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele. Vzhledem k varovné funkci MIS bude kladen důraz na zabezpečení systému před vstupem neoprávněných osob do ovládání a na ochranu před zneužitím v době aktivovaného i neaktivovaného provozu.

 

Tento projekt je   spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti 

v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Celkové způsobilé výdaje činí 6 239 308 Kč

Dotace EU: 4 367 516 Kč  (70%)

Příspěvek příjemce podpory: 1 871 792 Kč  (30%)

Termín realizace: 5.1.2018 – 31.12.2018

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Město Město Albrechtice

 

Inormační tabule

 

 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru