Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Atletický stadion

Projektová dokumentace na sportovní areál, který bude sloužit jak základní a střední škole, tak i spolkům a veřejnosti je hotová. Čeká se pouze na stavební povolení. Aktuálně Národní sportovní agentura každý rok vyhlašuje dotační výzvy. Po získání stavebního povolení se můžeme i my pokusit o získání dotace.

Aktualizováno 15. 2. 2024


Stavební řízení stále probíhá, vysoutěžená cena činí 1 793 220 Kč vč. DPH. Stavba bude zahájena. jakmile získáme stavební povolení, dotaci a až rozhodne orgán města.

Aktualizováno 4. 10. 2023


Rada města schválila dne 11. 7. 2023 prodloužení termínu a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na PD pro stavbu „Atletický stadion Město Albrechtice“ uzavřené se společností PITTER DESIGN, s.r.o.

Aktualizováno 1. 8. 2023


Město Město Albrechtice podalo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 400 000 Kč.

Aktualizováno 3. 5. 2022


Studie - Atletický stadion

FotoFoto


Prezentace atletického stadionu


Dne 8. 1. 2020 byla městem Město Albrechtice zaslána Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje žádost o vyjádření souhlasného stanoviska k záměru města Město Albrechtice vybudovat atletické hřiště na pozemku p.č. 1382 k.ú. Město Albrechtice (viz. zasedání ZM č.12 dne 27. 11. 2019, usnesení č. 19/12Z/60b).

Souhlasné stanovisko KÚ MSK je nutnou podmínkou pro zahájení kroků pro realizaci tohoto záměru.


Další dobrou zprávou týkající se realizace stadionu je, že v pátek 6. 9. 2019 byli se studií atletického hřiště seznámeni zástupci Moravskoslezského kraje, kterým se nadmíru líbila, a to i z hlediska významu pro kraj. Již v této chvíli nám oznámili, že studii plně podpoří.


Na 28. 8. 2019 bylo naplánováno jednání pracovního zastupitelstva, na kterém přizvaní projektanti prezentovali své návrhy a doporučení ke stavbě atletického hřiště.


Dne 1. 4. 2019 došlo ke schůzce zástupců Moravskoslezského kraje a města Město Albrechtice, při které bylo dojednáno předložení schválené studie.


Absence venkovního sportoviště pro školská zařízení v Městě Albrechticích je něco, co si uvědomuje nejen vedení města, ale i rodiče dětí, kteří jezdí na atletické závody a netuší, jak skákat do písku, běhat v tretrách, házet koulí …

Nové atletické hřiště a jeho sociální zázemí se plánuje postavit zčásti na pozemku města Město Albrechtice a zčásti na pozemku, který vlastní Moravskoslezský kraj. Zástupci Moravskoslezského kraje jsou výstavbě atletického hřiště nakloněni a při dodržení záměru dojde k bezplatnému převedení pozemku městu Město Albrechtice.

Atletické hřiště bude sloužit jak pro žáky základních a středních škol, tak pro širokou veřejnost.

 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru