Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Nahoru, dolů - aktivně poznáváme zajímavosti pohraničí


CZ/PL

V neděli 18.  září se uskutečnila v rámci česko-polského projektu Nahoru, dolů – aktivně poznáváme zajímavosti pohraničí soutěž v trojboji – běh na věže, sjezd cyklotrailu a střelba z airsoftové pistole na rozhledně Hraniční vrch v Městě Albrechticích. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Závodníci mohli soutěžit v trojboji nebo v libovolně zvolené disciplíně. Běh na věže byl rozdělen na kategorie do 15 let, od 16–35 let, od 36–55 let, od 56 let. V rámci disciplíny sjezd cyklotrailu si mohli soutěžící vypůjčit kromě helmy také kolo. Po úvodní lekci bikera Vojtěcha Švana, který instruoval přítomné, jak správně a bezpečně sjet trail mohli v 10 hodin odstartovat první odvážlivci. Po zdolání 149 schodů naší rozhledny Hraniční vrch zaujali účastníci startovní pozici pro sjezd cyklotrailu.

Cyklotrail s názvem LENOCHOD je jednoduchá a nenáročná terénní cyklostezka, která byla vybudovaná během letošního srpna. Součástí trailu je několik zatáček (TURN), boulí (BUMP) a mobilních překážek. Slavnostního otevření nově vybudovaného cyklotrailu se účastnil kromě starostky města Jany Murové také Petr Koudela za Moravian - Silesian Tourism, dále Martin Hiltavský, krajský cyklokoordinator, Jan Krkoška, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, starosta polské obce Biala Edward Plicko a Vojtěch Švan, biker, který byl nápomocen při výstavbě trailu.

Po sjezdu trailu závodníky čekala poslední disciplína, a to střelba z airsoftové pistole. Závodu se účastnilo kromě soutěžících z České republiky také spoustu soutěžících z polské Biale. Pro účastníky závodu, návštěvníky a fanoušky byly připraveny stánky s občerstvením.

Děkujeme partnerskému polskému městu Biala, a také všem návštěvníkům za jejich účast a podporu. Všem zúčastněným závodníkům gratulujeme k odvaze a skvělým výkonům. V neposlední řadě děkujeme také společnosti Kofola a. s. za poskytnutí pitného režimu a Sboru dobrovolných hasičů za pomoc při organizaci soutěže.

FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 20. 9. 2022


Dne 18. září 2022 od 10 hodin se na rozhledně Hraniční vrch uskuteční soutěž v rámci česko-polského projektu Nahoru, dolů - aktivně poznáváme zajímavosti pohraničí. Soutěžící budou mít možnost účastnit se běhu na rozhlednu na čas, sjet nově vybudovanou terénní cyklostezku nebo vyzkoušet si střelbu z airsoftové pistole. 

Foto

Aktualizováno 23. 8. 2022


V rámci projektu "Nahoru, dolů - aktivně poznáváme zajímavosti pohraničí" byla zahájena výstavba terénní cyklostezky vedoucí od rozhledny stojící na Hraničním vrchu. Vybudováním terénní cyklostezky dojde ke zvýšení zájmu o kulturně-přírodní dědictví z řad cyklistů a napomůže rozprostřít zájemce o rozhlednu do více stezek, což povede k většímu komfortu návštěvníků.

FotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 16. 8. 2022


V neděli 3. července 2022 se uskutečnila v polské Biale aktivita v rámci projektu Nahoru, dolů a v rámci česko-polské spolupráce. Součástí tohoto dne byly oslavy města Biala - kolotoče, skákací hrady, stánky, umělecká vystoupení atd. V rámci projektu byla v Biale spuštěna půjčovna elektrokol. Uskutečnila se jízda starosty obce Biała a jeho hostů na elektrokolech (mezi hosty byli i zástupci Města Albrechtic). 

FotoFotoFoto

Aktualizováno 7. 7. 2022


Dne 27. května byla vyhlášena nová veřejná zakázka: Vybudování terénní cyklostezky Město Albrechtice - Hraniční vrch. 

  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
  • Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se vybudování terénní cyklostezky (singletrailu) na parcele č. 2069/6, k. ú. Město Albrechtice. Terénní cyklostezka je situována souběžně s linií turistické trasy ve vzdálenosti cca od 5 m do cca 100 m směrem k severnímu okraji lesa pod rozhlednou Hraniční vrch na stávající nepoužívanou „loveckou“ stezku – chodníček. Linie terénní cyklostezky bude vedena zhruba z 90 % lesními porosty různého stáří a bude tvořit po doplnění objektů SO1, SO2, SO3, SO4 a tří nekotvených mobilních modulárních pumptrackových sestav „Beginner A+“ spolu se stávající „loveckou“ stezkou jednu ucelenou trasu v délce 924 m.
  • Zahájení realizace se předpokládá během měsíce července/srpna 2022.
  • Délka výstavby se předpokládá 45 kalendářních dní.
  • Místem plnění je parc. č. 2069/6 v k. ú. Město Albrechtice.
  • Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ve stupni DUR zpracované v 3/2022 oprávněnou osobou, a to subjektem Way to Nature s.r.o., Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 29246954, ČKAIT 1301681. 

Aktualizováno 27. 5. 2022


Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšit zájem o společné pohraničí za pomoci zatraktivnění kulturního a přírodního dědictví a vytvoření infrastruktury vedoucí ke kýženým cílům turistů. Projekt je primárně zaměřen na poznávání okolí v podobě cykloturistiky, která je velice oblíbeným způsobem pro uspokojení turistických zálib. Na straně polského partnera dojde k pořízení elektrokol včetně povinné výbavy a výstavby přístřešku pro jejich uskladnění. Na české straně dojde k vybudování terénní cyklostezky vedoucí od rozhledny stojící na Hraničním vrchu. Obě aktivity partnerů reflektují poptávku cykloturistů, a to možnost zapůjčení v dnešní době tolik populárních elektrokol, které jim usnadní zamýšlený výlet a zároveň uspokojí touhu po nevšedním zážitku v podobě sjetí upravené terénní cyklostezky. Z tohoto spojení vzejde zvýšený zájem o poznání pohraničí.

Aktivity, které budou v rámci projektu realizovány:
Na straně českého partnera dojde k vybudování terénní cyklostezky vedoucí od rozhledny stojící na Hraničním vrchu. Tato největší atraktivita města leží ve výšce 527 m n. m. a tvoří ji dvě propojené věže, které sloužily jako vysílače. Cesta k tomuto místu vede částečně po silnici, která se v poslední fázi mění na přírodní terén v podobě zpevněných cest. Cestu k rozhledně lze vyjít pěšky i vyjet na kole, ovšem poslední úsek je značně neshovívavý k cyklistice a mísení pěších turistů s cyklisty je tak též ošemetný. Vybudováním terénní cyklostezky dojde ke zvýšení zájmu o kulturně-přírodní dědictví z řad cyklistů a napomůže rozprostřít zájemce o rozhlednu do více stezek, což povede k většímu komfortu návštěvníků. Dále budou u rozhledny a stezky vystavěny informační cedule s mapami a popisky a stojany na kola. V konečné fázi bude celá trasa stezek uklizena a vysekána. Tato činnost bude výhradně v režii města a nebude uvedena v rozpočtu projektu. Po vybudování terénní cyklostezky a celkovém zkulturnění stezek dojde k realizaci druhé aktivity, a to slavnostnímu otevření, které bude pojato jako cyklovýlet po zdejších cyklotrasách a cyklostezkách se zastávkami u dominant okolí, který bude ukončen sjezdem terénní cyklostezky. K této aktivitě bude přizván profesionální cyklokrosař, který poskytne rady a tipy, jak správně v terénu jezdit. Této aktivity se zúčastní jak zástupci Města Albrechtic, tak zástupci z řad občanů Gminy Biale se svými koly a elektrokoly.
Na straně polského partnera dojde k pořízení elektrokol včetně povinného vybavení a nabíjecích stanic, vybudování přístřešku pro úschovu elektrokol, který bude propagovat cykloturistiku na obou stranách hranice.  Druhou aktivitou bude propagační jízda po zajímavostech Biale, která bude zakončen polsko-českým venkovním setkáním  a poskytne rozsáhlé informace o účincích projektu.

Příprava projektu
Příprava projektu probíhá od 1.7. 2021. Během přípravy projektu došlo k osobnímu setkání obou partnerů a k aktivní e-mailové komunikaci, při které se ladily detaily vzájemné spolupráce. Setkání proběhla v Městě Albrechticích a v Biale. Během přípravy projektu se obě strany aktivně podílely na tvorbě žádosti, náplní aktivit a přípravě rozpočtu.

Aktualizováno 5. 5. 2022


Během roku 2022 se bude realizovat nový projekt s názvem „Nahoru, dolů -  aktivně poznáváme zajímavosti pohraničí. Projekt se zaměřuje na rozvoj společného pohraničí za pomoci zpřístupnění  a zatraktivnění lokalit, na kterých se nacházejí prvky přírodního a kulturního dědictví. Nástrojem pro dosažení cílů bude podpora cykloturistiky v Gmině Biala a ve Městě Albrechticích, která je v současné době vyhledávaným způsobem, jak propojit sportovní aktivitu se zájmem o poznání kulturního a přírodního dědictví dané lokality.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru