Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Separace bioodpadu


Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí prioritní osa – zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.
Projekt je zaměřen na nakládání s bioopadem. Realizací tohoto projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejích zpracování a třídění o 2000 t/rok. K tomuto účelu bylo pořízeno 6ks ocelových kontejnerů o objemu 5m3 a 600 ks nádob na bioodpad o objemu 240 l. Předpokládané ukončení projektu červen 2012.

  • Celkové uznatelné náklady na akcí činní: 768 600,-Kč
  • Z toho příspěvek z fondu Evropské unie: 653 310,-Kč (85%)
  • Příspěvek SFŽP ČR: 38 430,-Kč (5%)
  • Příspěvek města Město Albrechtice: 76 860,-Kč (10%)

separace1

separace2

separace3

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru