Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Separace bioodpadu


Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí prioritní osa – zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.
Projekt je zaměřen na nakládání s bioopadem. Realizací tohoto projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejích zpracování a třídění o 2000 t/rok. K tomuto účelu bylo pořízeno 6ks ocelových kontejnerů o objemu 5m3 a 600 ks nádob na bioodpad o objemu 240 l. Předpokládané ukončení projektu červen 2012.

  • Celkové uznatelné náklady na akcí činní: 768 600,-Kč
  • Z toho příspěvek z fondu Evropské unie: 653 310,-Kč (85%)
  • Příspěvek SFŽP ČR: 38 430,-Kč (5%)
  • Příspěvek města Město Albrechtice: 76 860,-Kč (10%)

separace1

separace2

separace3