Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Spolu je nám nejlíp


logo

11. března jsme uspořádali dobročinnou akci s názvem Tančíme pro potěšení. Výtěžek 14 383 Kč z této akce jsme 21. března předali tatínkovi Oliverka Strážnického, který se potýká se zvýšenou lámavostí kostí. Věříme, že výtěžek pomůže Oliverkovi snáz zvládnout své onemocnění. Děkujeme vám za vaši podporu. Akce byla uspořádaná v rámci projektu Spolu je nám nejlíp, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

FotoFotoFoto

Aktualizováno 22. 3. 2023


Ve dnech od 12. března do 16. března se konal pětidenní lyžařský kurz  na Kopřivné pro žáky 7. tříd zcela ZDARMA. Dětem bylo poskytnuto ubytování, celodenní strava a skipasy. Pro polské děti, které nemají tolik zkušenosti s lyžováním byli nápomocni kvalifikovaní instruktoři. Tak též pro ně bylo zajištěno lyžařské vybavení. Dopolední a odpolední náplní lyžařského kurzu byla výuka lyžování, večerní program byl koncipován tak, aby se děti společně zapojily do her a aktivit. Lyžařský kurz se konal v rámci projektu Spolu je nám nejlíp. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 17. 3. 2023


Na akci Tančíme pro potěšení pořádané 11. března v rámci projektu Spolu jen nám nejlíp se kromě tanečnic z tanečního oddílu TJ Město Albrechtice představily také mažoretky z polské Bialy. Pro všechny návstěvníky bylo připraveno chutné občerstvení, výtěžek z občerstvení a dobrovolného vstupného činil celých 14 383 Kč. Tento výtěžek pomůže Oliverkovi, který se potýká se zvýšenou lámavostí kostí a alespoň trochu mu ulehčí jeho život s mnoha omezeními. Děkujeme za vaši návštěvu a podporu. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 13. 3. 2023


Taneční oddíl TJ Město Albrechtice zve širokou veřejnost na dobročinnou akci Tančíme pro potěšení, která se koná 11. března od 14 hodin v Měšťanském domě na náměstí. Akce je pořádaná v rámci projektu Spolu je nám nejlíp - výtěžek z občerstvení a dobrovolného vstupného bude věnován malému Oliverkovi Strážnickému, který se potýká se zvýšenou lámavostí kostí. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpořte nás a Oliverka svou návštěvou, děkujeme!

Foto

Aktualizováno 3. 3. 2023


Ve dnech 20. února - 22. února 2023 se uskutečnilo společné třídenní soustředění dětí (ve věku 6-15 let) z tanečního oddílu TJ Město Albrechtice a mažoretek z polské Bialy, které se koná na Rejvízu, a to v rámci česko-polského projektu Spolu je nám nejlíp. Za využití nakoupeného vybavení se děti společně naučily nové taneční prvky a zvýšily tak kondici se svými tanečními instruktory. V rámci projektu je dětem poskytnuto ubytování, celodenní strava a sál na cvičení. Po tréninku mohou využít pro regeneraci bazén. Program je obohacen o společné hry a aktivity. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

FotoFotoFoto

Aktualizováno 22. 2. 2023


Spolu je nám nejlíp

Snahou projektu je rozvíjet vazby a odstraňovat jazykové bariéry mezi staršími žáky základních škol a tanečními spolky na obou stranách hranice za pomoci oblíbené sportovní činnosti. Navržené několikadenní aktivity budou příležitostí, jak aktivně strávit čas s přeshraničními kamarády, porovnat své dovednosti a něčemu novému se přiučit. Započaté aktivity by se měly stát každoroční možností pro společné setkávání se i mimo projekty. 

Cíl projektu 

Cílem projektu je jak navázat na zapomenuté vazby, tak vytvořit vazby nové, které budou setrvávat i do budoucna. Spojovacím článkem zde bude sportovní aktivita, která jim pomůže překonat počáteční nejistotu z nového. Cílem projektu je tak též přiblížení jazyka a kultury přeshraničnímu sousedovi, což je obzvláště nutné u dětí, které se narodily v novém tisíciletí a historická propojenost je minula. Projekt by měl napomoci založit pevnou základnu pro společná setkávání do budoucna, kdy se počítá se společnými pravidelně se opakujícími aktivitami typu soustředění, společné lyžáky, vystoupení atp. Vzájemná podpora při trénování a učení se něčemu novému je pak dalším benefitem. Dalším cílem projektu je zapojit i rodiče a blízké příbuzné. Při lyžařském výcviku poznají především polské děti část Jeseníků, které pak mohou navštívit i se svými rodiči. Tanečnice pak přilákají své nejbližší na secvičené vystoupení, které budou prezentovat na českých i polských akcích. Tím i tato skupina dostane možnost poznat nové prostředí a přeshraničního souseda, s kterým by se pravděpodobně nemohli za jiných okolností takto dobře seznámit.

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou budou děti z Města Albrechtic a z Gminy Biala  ve věku cca 6 - 15 let. Další cílovou skupinou bude dospělý doprovod a instruktoři podílející se na programu aktivit a zaměstnanci partnerů, kteří budou zajišťovat realizaci a administraci projektu. V neposlední řadě jsou cílovou skupinou rodiče a příbuzní zúčastněných dětí a také široká veřejnost, která bude o aktivitách informována na fcb a webových stránkách měst a které bude představeno společně nacvičené taneční představení.

Jaké aktivity budou realizovány v rámci projektu? 

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity týkající se dětí: 

  • Pětidenní lyžařský kurz v jesenických horách, který bude určen pro děti ve věku 12-14 let. Dětem bude poskytnuto ubytování, celodenní strava a skipasy. Pro polské děti, které nemají tolik zkušenosti s lyžováním budou nápomocni kvalifikovaní instruktoři. Tak též bude pro ně zajištěno lyžařské vybavení. Dopolední a odpolední náplní bude výuka lyžování, večerní program bude koncipován tak, aby se děti společně zapojily do her a aktivit. 
  • Třídenní taneční soustředění pro děti ve věku 6-15 let. Za využití nakoupeného vybavení se  budou učit nové taneční prvky a zvyšovat kondici se svými tanečními instruktory. Bude jim poskytnuto ubytování, celodenní strava a sál na cvičení. Po tréninku mohou využít ke společné regeneraci bazén. Dále bude program obohacen o společné hry a aktivity. 
  • Jednodenní taneční aktivita pro děti ve věku 6-15 let, která se uskuteční v tělocvičně místní základní školy. Tanečníci zde nacvičí společné vystoupení, které pak budou předvádět na různých akcích pořádaných spřátelenými městy jako jsou slavnosti obcí a dny dětí, dožínky atp. 

Udržitelnost projektu

Již v současné době jsou za podpory institucí navazovány první společné aktivity i mimo projekt, naráží se však na problém na nedostatek možností pro setkávání se. Po vybudování pevnějších základů pro společná setkávání vznikne prostředí, které umožní pořádat společné soustředění, tréninky, vystoupení a lyžáky. Předpokládá se udržitelnost projektu mnohem delší než podmiňují podmínky projektu. Obě strany mají snahu o vytvoření vzájemné spolupráce i mimo projekty. Zvažují se každoroční tradiční společné aktivity. Finančně bude udržitelnost zajišťována dle potřeby z rozpočtů obou partnerských měst. 
Zakoupené vybavení bude využito k pořádání polsko-českých setkání během aktivit projektu a po dobu udržitelnosti projektu.
 

Aktualizováno 2. 2. 2023

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru