Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Zveme Vás k nám!


CZ/PL
Projekt byl již ukončen. 


Cílem projektu je spolupráce institucí a místních komunit v polsko-českém pohraničí, vzájemné porozumění a lepší vnímání koexistence v tomto příhraničním regionu. Cíl bude dosažen především vzájemnou prezentací města Město Albrechtice a obce Biała. Záměrem projektu bude prezentovat místní tradice, zvyky a oslavy. To vše umožní poznat se navzájem, ocenit obyvatele z hlediska jejich vlastní kultury a příležitost využít ji jako součást propagace oblasti. Díky tomu může dojít k snížení úrovně všech sociálních překážek a omezení, která stojí mezi námi a našimi přeshraničními sousedy. Zásluhou zorganizovaných jako budou Dny Města Albrechtice, Svátek chleba v Łączniku, Podzimní laskavosti zahrady a Vánoční trhy ve Městě Albrechtice se představí velká část místních tradic. Zapojením partnera do těchto slavnostní bude ukázán skutečný vliv zahraničních sousedů na kulturu.

V rámci projektu jsou naplánovány tyto aktivity:

0)Příprava: společné plánování projektu, jeho cíle a činnosti, příprava žádosti o spolufinancování a další aplikační dokumentace;

1)Řízení projektů: Příprava aktivit partnerů a jejich koordinace, realizace projektů, dokumentace kurzu a propagace

2)Vytvoření základny pro společné setkání: nezbytný prvek pro pořádání polsko-českého setkání, vytvořením základny je myšlena výstavba rekreačního přístřeší; vzhledem k tomu, že Łącznik je největší vesnicí v obci Biała, setkávání a výstavba haly se uskuteční ve svých rekreačních oblastech. Úkolem je návrh, konstrukce a příprava dřevěného přístřeší.

3)Den Obce: vzájemné společné setkání obyvatel města Město Albrechtice a polské Biale u příležitosti letních slavností - Dny obce v Městě Albrechticích. Bude uspořádáno kulturně zábavný program, kde budou vystupovat účinkující jak z Města Albrechtic, tak i z Biale. Pro zajištění této aktivity bude nutné pořídit venkovní zvukovou aparaturu ke správnému nazvučení akce a vytvoření správné atmosféry, během které dojde k vytvoření česko-polských vztahů.

4) Svátky chleba: Nejslavnější oslavou slezské zemědělské tradice je konec sklizně. Cílem bude zajistit ceremoniál, oslavu i umělecké vystoupení.

5)Podzimní laskavosti zahrady: polsko-české setkání zaměřené na šíření zemědělských tradic spojených s podzimními pracemi v terénu a na zahradě. Vše propojeno s kulinářským zážitkem a samotnou degustací. Vše proběhne za účasti českého partnera.

6)Vánoční jarmark- aktivita, u které dojde k poznání vánočních tradic na české straně. Opět bude vytvořen kulturně-hudební program, kterého se budou účastnit jak město Město Albrechtice, tak i polský partner obec Biala. Polskému partnerovi, občanům polské Biale, budou představeny vánoční pokrmy, tradice i zvyklosti.

Aktualizováno 26. 10. 2020

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru