Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Starosta

Ing. JANA MUROVÁ

FUNKCE

 • Odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok.
 • Může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech.
 • Může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
 • Odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce.
 • Rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce.
 • Plní další úkoly stanovené zákonem 128/2000 Sb., a zvláštními zákony.
 • Plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.
 • Svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.
 • Spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města.

ODPOVÍDÁ ZA OBLASTI

 • Krizové řízení
 • Kultura – organizace akcí města
 • Mezinárodní spolupráce
 • Bytová politika
 • Nebytová politika
 • Odpadové hospodářství
 • Údržba a opravy majetku
 • Sbor dobrovolných hasičů, požární ochrana
 • Strategické řízení města – investice a dotace
 • BOZP + PO

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru