Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Programové prohlášení


Programové priority na volební období 2022 - 2026

Na základě výsledků voleb do Zastupitelstva města Město Albrechtice se uskupení ve složení Hnutí ANO 2011, Komunistická strana Čech a Moravy, Nestraníci a S hasiči Město Albrechtice usneslo na těchto programových prioritách:

Oblast bydlení

 • Rekonstrukce bytového domu Hynčice a Celní 20
 • Příprava stavebních parcel v lokalitě Polní

Oblast sociální a zdravotní

 • Spolupráce se Sdruženým zdravotnickým  zařízením na zajištění dostupné zdravotní péče

Oblast sportu

 • Výstavba sportovního areálu, nejen pro potřeby základní školy
 • Rozvoj rekreační plochy v lokalitě "Rozhledny"

Oblast kultury a památkové péče

 • Město Albrechtice, jako město kultury a sportu
 • Rozšíření nabídky služeb na zámku Linhartovy

Oblast odpadového hospodářství a životního prostředí

 • Vodovod Linhartovy, Opavice
 • Soběstačnost a samostatnost při realizaci odpadového hospodářství
 • Dokončení rekonstrukce parku B. Smetany
 • Rozvoj turistiky

Občanská vybavenost, místní komunikace

 • Výstavba chodníku v Hynčicích, a to jak I. etapa, tak II. etapa
 • Výstavba chodníku Opavické ulice
 • Zastávka Linhartovy
 • Rekonstrukce hlavní křižovatky
 • Modernizace kamerového systému
 • Rekonstrukce autobusového terminálu

Oblast dotací

 • Finanční podora pro naše sportovce, dotace pro akce spolků a jejich činnost
 • Využívání dotací evropských, národních i krajských

Mezinárodní spolupráce

 • Rozvíjení spolupráce s našimi partnerskými městy v polské Biale a Komprachtice, a to za pomocí přeshraniční spolupráce (Intereg V-A)

Ostatní 

 • Participativní rozpočet


Programové priority na volební období 2018 - 2022

Na základě výsledků voleb do Zastupitelstva města Město Albrechtice se uskupení ve složení ANO 2011, SNK Nezávislí pro město, Sdružení SPOZ NK Změna k lepšímu,
KDÚ-ČSL, Aktivní a prosperující město a ČSSD usneslo na těchto programových prioritách:

 • Transparentnost hospodaření města
 • Otevřené město
  • Kabelovka – zajištění obecního infokanálu i do přidružených obcí pomocí náhradních technologií
 • Rekonstrukce parku B. Smetany
  • Revitalizace zeleně
  • Vybudování kulturního stánku pro setkávání
 • Sportoviště
  • Lehkoatletický stadion – příprava k výstavbě (majetkové vypořádání, projektová dokumentace, příp. realizace)
  • Podpora sportu
  • Hřiště Hynčice – využití hřiště v Hynčicích pro vybudování společenského zázemí
  • Turistický okruh – údržba stávajících tras se zaměřením na dvě hlavní turistické zastavení (Krtečkova stezka a Rozhledna), vybudování dalšího zastavení na městském turistickém okruhu – Zvonička na Poutní hoře
 • Město kultury a zábavy
  • Zajištění odkupu hotelu, příprava projektové dokumentace k rekonstrukci hotelu na náměstí v Městě Albrechticích
  • Měšťanský dům – rekonstrukce Měšťanského domu pro zajištění spolkového života ve městě
  • Zpracování studie na rekonstrukci náměstí, příprava potřebné projektové dokumentace a komplexního urbanistického plánu města pro dlouhodobý rozvoj
  • Koupaliště- revitalizace koupaliště, zatraktivnění života na koupališti
  • Linhartovy – realizace projektu Slezsko bez Hranic
 • Bezpečnost dopravy
  • Cyklostezka Třemešná – Město Albrechtice – Linhartovy – Hynčice-Polsko
  • Autobusové nádraží - rekonstrukce autobusového nádraží
  • Zklidnění dopravy ve městě - zrušení malého obchvatu, zpomalovací ostrůvky, vstupní radary
 • Život/Občané
  • Osvobození poplatků za likvidaci odpadů pro děti do 10 let
  • Zajištění pitné vody v Linhartovech – udržení stávajícího vodovodního řádu, příspěvky na úpravu stávajících vrtů
  • Bytová výstavba v bývalé ZŠ Hynčice
  • Příprava stavebních parcel
  • Čističky odpadních vod
  • Výstavba a opravy chodníků vlastními zaměstnanci

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru