Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

2022


1. právní předpisy upravující volby do zastupitelstev obcí

  • Zákon č. 491/2001 Sb. , o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb. , o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2. právní předpisy upravující financování voleb

3. kontaktní adresy na důležité volební orgány

4. kontaktní osoby Městského úřadu Město Albrechtice pro volby

5. aktuální informace

6. vzory


Počet obyvatel - stanovení potřebného počtu podpisů na peticích (volby 2022)
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nikterak v rámci určení potřebného počtu podpisů voličů na petici neupravuje pramen, z kterého by měly registrační úřady čerpat údaj o počtu obyvatel v dané obci (volební zákon vychází z toho, že počet podpisů je procentuálně odvozován právě z počtu obyvatel).

V souvislosti se stanovením počtu obyvatel v dané obci registračním úřadům doporučujeme, aby v současné době použily jako informační pramen jednak údaje z evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jednak z informačního systému cizinců vedeného dle § 158 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách pod odkazem https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx každoročně zveřejňuje orientační údaje o počtech obyvatel v obcích, konkrétně ve dvou tabulkách - informativní počet občanů ČR a informativní počet cizinců. Údaje jsou přitom čerpány právě z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců.

Pokud tedy registrační úřad potřebuje zjistit počet obyvatel k 1. lednu 2022 v konkrétní obci, např. kvůli potřebnému počtu podpisů voličů na peticích, měl by dle našeho názoru vycházet ze dvou výše zmíněných tabulek. Jinak řečeno, ke stanovení finálního čísla by měl dospět součtem údajů v obou tabulkách, tj. součtem všech občanů ČR v dané obci plus součtem všech cizinců s pobytem v obci. Součet se přitom týká nejen "dospělých" ale i obyvatel obce mladších 18 let.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru