Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Obecně závazné vyhlášky


Vyhláška č. 3/2023

Vyhláška č. 2/2023

 • OZV o místním poplatku ze psů

Vyhláška č.1/2023

 • OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyhláška č. 2/2022

 • OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Vyhláška č. 2/2021

 • OZV o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů

Vyhláška č. 1/2021

 • OZV o nočním klidu.

Vyhláška č. 1/2018

 • OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejně přístupných místech ve městě Město Albrechtice.

Vyhláška č. 1/2015

 • OZV - Požární řád města.

Vyhláška č. 1/2013

 • OZV, která ruší OZV č.3 2000 o chovu a držení zvířat.

Vyhláška č. 6/2007

 • OZV o nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice.

Vyhláška č. 2/2007

 • OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.4/2002 řád veřejného pohřebiště.

Vyhláška č. 1/2007

 • OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.2/2000 o úpravě základního nájemného podle polohy bytu.

Vyhláška č. 4/2006

 • OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 22/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Město Albrechtice.

Vyhláška č. 3/2006

 • OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2000 o náhradách za dočasné užívání pozemků.

Vyhláška č. 4/2004 

 • OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.2/2002 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny.

Vyhláška č. 2/2003

 • OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.12 o udržování čistoty na veřejných prostranstvích v obci.

Vyhláška č. 1/2003

 • OZV, kterou se ruší OZV č.6 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).

Vyhláška č. 1/2002

 • OZV o poskytnutí státní půjčky na opravu bytového fondu po záplavách 1997.

Vyhláška č. 3/2000

 • OZV o chovu zvířat.

Vyhláška č. 1/1999

 • OZV o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 a rok 1999 určeného pro obce postižené záplavami.

Vyhláška č. 2/1996

 • OZV o závazných částech územního plánu.

Vyhláška č. 1/1992

 • OZV o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru