Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Hrobka rodu Keil von Eichenthurn

Pohřební kaple příslušníků rodu Keil von Eichenthurn, bývalých občanů Města Albrechtic.

Jedná se o pohřební kapli, která patřila bývalým občanům Města Albrechtic a příslušníkům rodu Keil von Eichenthurm. Hrobka se nachází na úpatí kopce Dubí v bývalé zámecké oboře na kraji lesa v Městě Albrechticích a je součástí městského turistického okruhu města. Jedná se o pietní místo a historickou minigalerii průmyslového a kulturního rozvoje Města Albrechtic druhé poloviny 19. a začátku 20. století.

Hrobka se skládá ze dvou částí. Podzemní prostor sloužil k uložení ostatků osob. Mnohem honosnější a větší je nadzemní část stavby. Stavba byla zrealizovaná v letech 1907–1908 vnukem původního zakladatele železárny Keil & Tlach panem Heinrichem Keilem von Eichenthurnem jako mauzoleum. Heinrich Keil zemřel v Opavě v roce 1914, následně byl převezen do Města Albrechtic a jako první byl do mauzolea uložen. Projektantem a zhotovitelem stavby byl zvolen opavský stavitel Julius Ludwall. Rodina Keilů se nejlépe cítila právě v Městě Albrechticích, kde měla svůj domov a chtěla spočinout poblíž svého zámku v oboře pod kopcem Dubí. V první polovině 20. století bylo v kapli pohřbeno 6 členů tohoto rodu.

Kaple byla v průběhu 50. a 60. let 20. století relativně udržovaná. Byla vybavena lavicemi a dalším zařízením. V masivních dubových dveřích bylo malé okénko. Kolem kaple byly vysázeny květiny a pravidelně byla sekaná tráva.

Hrobka se zesnulými bez větší úhony přečkala do osmdesátých let, Keilům však nebyl dopřán posmrtný klid v Městě Albrechticích, které tolik milovali. Na odlehlé místo k jejich hrobce se začali stahovat zloději a vandalové. V dobách komunistického režimu byli továrníci i šlechtici prezentováni jako nepřátelé, zvlášť když hovořili německy. Možná proto někteří z místních nectili ani majestát smrti. V průběhu 70. let bylo vnitřní vybavení kaple rozkradeno. Vandalové se dostali do podzemí až k samotným rakvím, které vyrabovali a pozůstatky zesnulých rozházeli po okolí. Ostatky mrtvých byly následně umístěny do hromadných hrobů v Krnově a Městě Albrechticích.

Lesy ČR se rozhodly v roce 2018 navrátit tomuto místu zapomenutou krásu, opravit stavbu a vytvořit pietní místo na památku bývalých občanů Města Albrechtic. Kaple je pro občany i návštěvníky vyhledávaným místem na procházky i setkání a místem, na které jsme hrdí a které budeme chránit.

Architektura

Kaple je postavena v neoklasicistním stylu. Jedná se o objekt, který byl vyzděn z pálených cihel s vnější tzv. kamennou omítkou. Plocha fasády je rozdělena svislými a vodorovnými drážkami napodobující kamenné kvádry. Plocha uvnitř je upravena pemrlováním. Soklová část je provedena z obkladu žulových desek. Nově provedené schodiště je předsazeno bloky, které jsou také ze žuly. Portál vstupu do kaple podepírá dvojice dórských sloupů, na nichž leží kladí s holým architrávem, zdobným vlysem a profilovanou korunní římsou. Kladí lemuje celou stavbu. V čelním a zadním štítu jsou umístěny trojúhelníkové frontony, čelní fronton vyplňuje rodinný erb. Původní střecha byla vandalstvím zničena a při rekonstrukci v roce 2018 nahrazena částečně sklem. Z vnitřních prostor kaple se nedochovalo vůbec nic. Pod kaplí je umístěna krypta, kde byly původně umístěny ostatky členů rodiny.

Otevírací doba
Kaple je otevřena pro veřejnost při kulturních akcích v zámeckém parku apod. Pro skupinu návštěvníků nad 10 osob je možné objednat prohlídku s výkladem na tel. 724 623 707.

Poloha
Hrobka rodu Keil von Eichenthurm stojí na úpatí kopce Dubí v bývalé zámecké oboře na kraji lesa ve Městě Albrechticích a je součástí městského turistického okruhu Města Albrechtic.

Doprava
Dopravit se lze z Města Albrechtic po silnici číslo 453 směrem na Hynčice. Po přibližně 850 metrech následuje odbočení vpravo.

Parkování
K dispozici přibližně 350 metrů od hrobky.

Prohlédněte si hrobku rodu Keil von Eichenthurn

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru